Начало Новини Актуално Международната организация на работодателите проведе общо събрание

Международната организация на работодателите проведе общо събрание

Актуално

международна организация работодатели общо събраниеВстолицата на Швейцария Женева се проведе Общото събрание на Международната организация на работодателите (МОР). В рамките на заседанието бяха обсъдени вътрешноорганизационни въпроси, свързани със стратегията за развитие на организацията, финансирането и усъвършенстването на взаимодействието с членовете.

С оглед подобряване на ефективността на работата на МОР беше прието решение за създаване на пет постоянно действащи работни групи: Индустриални отношения, Устойчиво развитие, Корпоративна социална отговорност и права на човека и фирмите, Заетост, Социална защита.

Общото събрание удължи мандата на действащия президент на организацията Тан Шри Дато Азман (Малайзия) с 1 година, тъй като през 2014 година изтича мандата на изпълнителния вицепрезидент на МОР Даниел Фунес. Съгласно действащата ротация по континенти, Даниел Фунес е предложен за поста президент за следващия 3-годишен мандат. Беше одобрено предложението изпълнителният вицепрезидент на МОР Даниел Фунес да започне своя мандат като президент на МОР през 2014 г.

В двустранна среща, главният секретар на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров, представляващ на форума Асоциацията на организациите на българските работодатели, запозна бъдещия президент на МОР Даниел Фунес с направените промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Даниел Фунес изрази принципно несъгласие с текстовете, предвиждащи обявяване на имуществото на членовете на управителни и контролни органи на работодателските организации, членуващи в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ги определи като нарушение на принципа на независимост на работодателските организации, който е приет и съблюдаван като световен стандарт.

Като нов член на МОР беше приета Асоциацията на албанския бизнес - Бизнес Албания. Същевременно беше прието и решение за прекратяване на членството на Конфедерацията на литовските индустриалци и на Федерацията на частните предприемачи в Руанда, поради неплащане на членски внос.

 

Още новини