Начало Новини Актуално Международна конференция, посветена на търговския арбитраж

Международна конференция, посветена на търговския арбитраж

Актуално

На 27.10.23 г. в Българска търговско - промишлена палата, след активна подготовка и организация, бе проведена конференция на тема: „Специфични принципи на търговския арбитраж и тяхното проявление в арбитражното производство, в която Арбитражният съд при БТПП бе домакин и основен организатор. Конференцията е част от цикъла събития предвидени в Програмата на АС при БТПП, за популяризиране на арбитражното производство и в частност, работата на арбитражния съд при Палатата.

Събитието бе открито от Цветан Симеонов, Председател на БТПП, които поздрави гостите и отбеляза, че арбитражът има още доста място за развитие и неговата роля в пазарната икономика трябва да се разшири, за да може и БТПП да бъде част от тези, които зачитат властването на върховенството на правото у нас.

„БТПП вече от години прави всичко, за да можи Арбитражният съд при БТПП да бъде максимално модернизиран. Гордеем се с постигната степен на дигитализация на арбитражния ни съд, който спокойно можем да кажем, че е най-дигитализирания, не само в България, не само в Европа, а в целия свят“. Това могат да го потвърдят всички наши клиенти. Много по-престижни арбитражни съдилища имат по-ниска степен на дигитализация от нас“, заяви Цветан Симеонов.

Приветствия бяха отправени от Георги Николов, Зам. Министър на Правосъдието, Евгений Стайков, Зам. Председател и ръководител на Търговската колегия на Върховния касационен съд, Ивайло Дерменджиев, Председател на Висшия адвокатски съвет и Владислав Славов, Председател на Съюза на юристите в България.

Георги Николов, Зам. Министър на Правосъдието отправи пожеланието:  „…резултатите от настоящата конференция да издигнат на едно по-добро ниво професионално, морално, авторитетът на институцията, което впоследствие да насърчи повече физически и юридически лица да се обръщат към въпросната институция за разрешаване на спорове“.

Евгений Стайков, Зам. Председател и ръководител на Търговската колегия на Върховния касационен съд, добави, че: „Арбитражният съд при БТПП е безпорно най-престижната арбитражна институция в България. Направх си труда да проверя исковите молби по чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж и за последните две години Арбитражният съд при БТПП има над 90 % успеваемост при утвърдените решения.“

Ивайло Дерменджиев, Председател на Висшия адвокатски съвет, информира, че: „Винаги, когато съм бил на международна конференция в качеството ми на председател на Висшия адвокатски съвет или на докладчик, когато е ставало на въпрос за арбитраж или алтернативни способи за разрешаване на спорове, практиката на Арбитражния съд при БТПП винаги е била позната. За нас, като число 200 или 300 дела годишно може да не звучат, като голяма бройка, но в рамките на арбитражното производство това наистина е сериозно число“.

Владислав Славов, Председател на Съюза на юристите в България добави, че: „Не се обръща достатъчно внимание на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Наблюдава се тенденция за ограничаване на възможността за разрешаване на споровете по извънсъдебен път. Така съдебните дела се увеличават, а това от своя страна натоварва съдилищата.“

На събитието присъстваха близо 100 участници и лектори от България и чужбина, на които бе предоставена възможността и за виртуално включване в конференцията. Бяха представени 12 доклада, чиито автори са от България, Румъния, Украйна, Австрия и Северна Македония. От българска страна се включиха участници и  от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Лекторите – действащи юристи, арбитри, адвокати, представители на академичната общност, консултанти и практици - разгледаха различни аспекти на понятията, границите и проявления на автономията на страните при търговския арбитраж, сред които

Граници на автономията на волята при арбитражните споразумения касаещи търговски спорове с международен елемент
Граници на автономията на страните в арбитражния процес
Длъжен ли е арбитражният съд да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор
Мълчалив отказ от права /процесуална бдителност/
Образуване на арбитражния орган
Независимост и безпристрастност на арбитъра. Отвод на арбитрите
Доказателства и доказване
Ограниченията на страните при тяхното участие – грубо процесуално нарушение от страна на арбитражния орган или възможност за надлежно водене на производството
Разпределение на разноските
Докладчиците споделиха своите виждания и опита си в тази област. Бяха обсъдени теоретични и практически казуси, действащите законови изисквания към арбитражното производство, както и тенденциите. Темите провокираха активна дискусия, като бяха задени множество въпроси свързани с особеностите и спецификите на търговския арбитраж, които намериха своите отговор.

Конференцията бе закрита от Председателя на АС при БТПП г-н Благовест Пунев, който заяви че: „Темите на настоящата конференция, бяха такива носещи ценна информация, не просто кухи теми, с които да отчетем дейност. Избраните теми на представените доклади засегнаха ключови въпроси неизбежно появяващи се в практиката на арбитражния процес“.

Благовест Пунев благодари на участниците, гости и лектори за активното им участие с доклади и въпроси по разискваните теми.

 

Още новини