Начало Новини Предстоящо Международен младежки център Стара Загора организира Национална конференция за младежки политики

Международен младежки център Стара Загора организира Национална конференция за младежки политики

Предстоящо

Международният младежки център - Стара Загора организира Национална конференция на тема Перспективи пред развитието на младежките политики и институционализирането на младежките центрове в България. Събитието ще се проведе от 8 до 11 април 2024 година в хотел Верея и се организира по проект BGLD - 1.003.0003 Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи.

Международен младежки център - Стара Загора се заема със смелата задача да бъде домакин на Националната конференция на тема Перспективи пред развитието на младежките политики и институционализирането на младежките центрове в България. Целта е с провеждането на форума да се потърсят отговори на всички предизвикателства пред младежката работа и политики. С участието на всички заинтересовани страни се цели да бъдат очертани конкретни стъпки и предложения за полагане основите на институционализацията на младежките центровете в България.

Националната конференцията ще даде перспективи на младежката политика на национално и на местно ниво, важен приоритет, който младите хора на България заслужават. За тази цел е необходимо ангажиране на всички заинтересовани страни в лицето на съответните министерства, национални институции, местни власти и др. за създаването на механизъм за институционализирането на тези вече доказано добре работещи структури за младежка работа.

По време на конференцията ще бъде проведена панелна дискусия за младежките политики на местно ниво и младежкото участие, в която ще се включат заместник-кметове и ръководители на досегашните проекти за младежки центрове, изградени и функциониращи по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи.

В рамките на форума ще бъде представена и Националната мрежа на младежките центрове в България, както и добри практики от младежката работа в страната.

Още новини