Начало Новини Актуално Механично най-стабилната кола в света - с официална експертиза за световна патентна новост

Механично най-стабилната кола в света - с официална експертиза за световна патентна новост

Актуално

иновацияВсички известни моторни и безмоторни превозни средства противодействат на центробежната сила в завоите само чрез сцеплението на гумите им с пътя.

Радикално новото решение, е да се противодейства на центробежната сила и чрез предварително изнасяне на центъра на тежестта на колата към центъра на завоя. Така колата механично се самобалансира в завоите със собственото си тегло. Това става чрез кормилната уредба. Включително и без сервоусилвател на волана – може да видите на видеото бялото Жигули 32, без серво, на ледено-снежна писта в състезание с черната кола със серво на волана, но без балансираща система - информира Георги Тончев.

СТАНОВИЩЕ

Относно: Проучване за новост съгласно искане вх. № ПрИ-81 от 25.06.2018г. с наименование „Безусилвателна гравитационно подпомогната кормилна система за едновременно завиване и хоризонтално преместване центъра на тежестта на превозно средство на място".

Обектът на проучването, съгласно приложените седем претенции, е гравитационно подпомогната кормилна система за едновременно завиване и хоризонтално преместване центъра на тежестта на превозно средство.

То включва волан, който е свързан към горната част на кормилна колона през повишаваща механична предавка, а долната част на кормилната колона през механична кормилна кутия е свързан към рейка. Външните краища на рейката са съответно шарнирно съединени към задните части на два еднакви лоста, чиито предни части са неподвижно свързани към съответните горни части на два еднакви взаимно успоредни наклонени вала, лагерувани в съответните лагерни корпуси, неподвижно напречно монтирани в двата края на колесен мост. Като между средата на рейката и между средата на колесния мост подвижно са монтирани двата края на линейна опънова пружина. Кормилната колона на обекта на проучването е телескопично регулируема по дължина.

От документите намерени при проучването (цитирани в приложения доклад) са известни кормилни системи на превозни средства, включващи основните съставни елементи, обект на проучването, а именно:

  • US 4 132 435, публикуван на 02.01.1979 г., разкриващ управляеми колесни превозни средства.
  • US 4 522 416, публикуван на 11.06.1985 г., представляваща моторизирана кормилната система.
  • US 4 658 927, публикуван на 21.04.1987 г., представлява кормилна система за превозно средство.
  • WO 2015143523, публикуван на 01.10.2015 г., разкриващ кормилна управление на превозно средство, където въвеждането на междинен елемент за регулиране на връзката между кормилното управление и страничния наклон позволява управлението да бъде адаптирано към различните условия на движение, възможността за чисто механична работа и контрол.
  • US 6 186 267, публикуван на 13.02.2001 г., представляващ метод и устройство за управление на кормилна уредба за моторно превозно средство.

В нито един от намерените при проучването документи не е разкрита, безусилвателна гравитационно подпомогната кормилна система за едновременно завиване и хоризонтално преместване центъра на тежестта на превозното средство на място, които да включват всички технически признаци на обекта на проучването. Следователно, обекта на настоящото проучване, съгласно формулираните претенции, е нов по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).

Още новини