Начало Новини Актуално Медицинският университет в Пловдив е първото медицинско висше училище със сертификат за качество от SGS България

Медицинският университет в Пловдив е първото медицинско висше училище със сертификат за качество от SGS България

Актуално

Медицинският университет в Пловдив отговори на всички изисквания на международния стандарт за качество ISO 9001:2008 и получи сертификат от SGS България. Албена Амзина, мениджър отдел „Сертификация и системи” връчи сертификата на доц. д-р Георги Паскалев, ректор на Медицински университет - Пловдив.

За първи път, откакто е внедрен в България, по този международен стандарт за качество ISO-9001 е стандартизиран медицински университет. В общия случай в областта на медицината и общественото здраве по ISO-9001 в страната са стандартизирани предимно болници, ДКЦ-та, медицински центрове, лаборатории, а като университети със защитен стандарт ISO-9001 са предимно технически ВУЗ-ове.
„Медицински Университет – Пловдив е първото Висше медицинско училище, което инициира и реализира въвеждането на ISO-9001. Стандарта за качество ISO-9001, реално означава разработване и внедряване в Медицински университет - Пловдив на единна и ефективна Система за Управление на Качеството на всички нива на предлаганата услуга – висше медицинско образование. С въвеждане на системата Медицински Университет – Пловдив гарантира пред своите студенти, докторанти, специализанти и обществото, че образованието, което предлага е със защитено европейско качество”, каза доц. д-р Паскалев, ректор на Медицински университет Пловдив.

„Медицинският университет - Пловдив покри всички изисквания на стандарта ISO 9001:2008 и демонстрира спазване на българското законодателство. Похвално е, че все повече висши учебни заведения демонстрират ангажимента към високо ниво на качеството. Поздравяваме Медицински университет - Пловдив, че е първият медицински университет със сертификат по ISO 9001”, каза Албена Амзина, началник отдел „Сертификация и системи” в SGS България.

Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в организации, независимо от техния предмет на дейност. Стандартът представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

SGS

За Медицински университет - Пловдив

Медицински университет – Пловдив, основан през 1945 година, е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здравеопазване и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и изследователска дейност. В момента той обучава общо 2418 студенти и 189 докторанти по медицина, стоматология, фармация, здравни грижи и 8 различни специалности в Медицинския колеж и осъществява непрекъснато следдипломно обучение и продължителна квалификация по Наредба 31 на МЗ.

За SGS България

SGS е основана през 1878г. в Руан, Франция, като фирма за контрол на зърно. През 1919г. в Женева е преобразувана в Société Générale de Surveillance S. A. SGS България е филиал на групата SGS и е официално регистрирана в страната през 1991г. Компанията притежава голям опит и познания за нуждите на бизнес клиентите и условията на сертификационния пазар у нас. Към настоящия момент, на територията на страната, SGS България разполага с офиси и лаборатории в София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен, Велико Търново и Добрич. Част от дейността им включва анализи на зърнени култури, строителни материали, нефт и нефтени продукти, генномодифицирани организми, както и микробиологични изследвания. В порт-фолиото на компанията влизат и услугите аутсорсинг, управление на риска, технически консултации и обучения.

Още новини