Начало Новини Актуално Медицинският факултет подписа протестна декларация срещу министерски решения

Медицинският факултет подписа протестна декларация срещу министерски решения

Актуално
Тракийски университет - Стара Загора

Медицинският факултет на Тракийския университет участва в организираната среща от Съвета на ректорите във връзка с повсеместното орязване на бюджетите за 2011 г. на всички медицински университети - каза за зам.-деканът доц. д-р Антоанета Желева. - В резултат на разменените мнения и становища приехме протестна декларация с три основни точки.

В първата изразяваме нашето недоумение за драстичното и целенасочено намаляване на издръжката ни, за сметка на военните и техническите вузове. Възразяваме категорично за нефинансирането на заявените по държавна поръчка студенти в медицинските висши училища, независимо от установения факт, че броят на всички медицински лица - лекари, акушерки, медицински страни, се е стопил. Всъщност държавата е узаконила приема на необходимите кадри и изведнъж бие отбой. Това на практика значи да лишим студентите от отопление, лекции, упражнения и др., а за наука да не говорим. Това просто е немислимо. При тези условия не можем да работим на европейско ниво. Рязането на бюджета за 2010 г. е стигнало до 30 на сто...

По-нататък в Декларацията ректорите категорично възразяват срещу преразпределението на средствата на медицинските институти за други висши училища, което е в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за държавния бюджет. На трето място се настоява за бързо приемане на Закона за университетските болници и разрешаване на публично-частните партньорства.

Доц. Желева съобщи още, че най-намалени са средствата за Медицинския университет в София - с 1 800 000 лева. След това по големина на финансовото орязване е старозагорският Медицински факултет - респективно Тракийски университет, чиито средства са 991 500 лева по-малко. При другите институти намалението на бюджетите е наполовина. Според зам.-декана този подход вероятно има и други цели - да конфронтира Медицинския с другите факултети в университета, които волю или неволю са принудени да търпят жестоките последствия, да се "удари" Университетската болница и да се пристъпи към сливането й с МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" и т.н.
Ръководството на Тракийския университет подкрепя подписването на декларацията.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини