Начало Новини Актуално Материали от конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.)

Материали от конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.)

Актуално

В Стара Загора на 4 и 5 декември 2014 г. се проведе научен форум Връзки на развитието. Той беше насочен към стимулиране на сътрудничеството и интеграцията между институтите на Българската академия на науките, регионалната научна и образователна инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорски регион.

Целта на срещата е да се помогне за съкращаването на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация и чрез това да се повиши конкурентоспособността на българските фирми.

Конференцията беше организирана от Регионален академичен център на БАН в Стара Загора, чийто координатор е председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов. Той откри форума заедно със зам.-кмета на Иванка Сотирова, областния управител Георги Ранов и проф. Чл.кор.проф. Димитър Димитров - главен координатор на Националната академична мрежа.


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на проф. Гарабед Минасян, Институт по икономически изследвания към БАН


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на проф. Тодорка Атанасова, Стопански факултет при Тракийски университет


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на д-р Румяна Грозева, изпълнитерен директор на Агенция за регионално икономическо развитие


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на Гошо Гочев, прокурист на Хранинвест - Хранмашкомплект АД


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на Огнян Тодоров, управител на Технопол ЕООД


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - инж. Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС)


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на доц. д-р Анна Толекова, зам.-ректор на Тракийски университет


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - доц. д-р Виолета Божанова, зам.-директор на Институт по полски култури - Чирпан


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на доц. д-р Алексей Стоев, ръководител на Институт по космически изследвания и технологии - филиал Стара Загора

{mp3}aleksey-stoev-presentation-RAC-SZ{/mp3}
Аудио запис на презентацията на доц. д-р Алексей Стоев

 

{mp3}rac-sz-diskusiya{/mp3}
Аудио запис на дискусията, проведена по време на конференцията - модератор д-р Румяна Грозева


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на Росица Охридска


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - представяне на Регионален исторически музей


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на Евгений Германов


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на д-р Стоян Везенков, Дамов, Антонов - кръгла маса за водата


Конференция на Регионален академичен център - Стара Загора (4 - 5 декември 2014 г.) - презентация на проф. Антон Антонов, Югозападен университет; Гълъбова и проф. Живко Желев, Единение ДЕН - кръгла маса за водата

Регионалният академичен център (РАЦ) Стара Загора е част от Националната академична мрежа, създадена по инициатива на Българската академия на науките (БАН) през 2013 г. Мрежата помага за прагматизиране на науката и за повишаване на конкурентоспособността на регионалната и националната икономика. Основната цел на РАЦ Стара Загора е да съдейства за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения, Тракийски университет – Стара Загора, другите регионални научни звена, образователната инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорския регион и за съкращаване на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация.

Членове на РАЦ Стара Загора са 41 представители на регионалните научни институции, неправителствени организации и предприемачи, чиито фирми развиват иновативен бизнес. Като колективен член към Центъра се присъедини и Общественият консултативен съвет към Областния управител на Стара Загора.

След създаването си мрежата от регионални академични центрове проведе много работни срещи и форуми в различни градове на страната. Заключителната за 2014 г. научна конференция се проведе в Стара Загора в периода 4-5 декември под надслов: Връзки на развитието. Двудневният форум събра заедно представители на всички научни звена от област Стара Загора, гости от БАН и от други региони на страната и десетки предприемачи. Те се запознаха с близо 20 тематични презентации, проведоха дискусии и осъществиха контакти за бъдещо сътрудничество. Научен колектив с ръководител проф. Гарабед Минасян (Институт по икономически изследвания към БАН и Стопански факултет към Тракийски университет) и проф. Тодорка Атанасова (Стопански факултет към Тракийски университет) представиха резултатите от изследване на конкурентните предимства, ограничителите и перспективите през икономиката на Старозагорския регион. В него бяха обхванати 2500 фирми. Част от изводите са базирани на анкети с ръководители на фирми.

През последните три години се забелязва тенденция за свиване на дейности на фирмите. Негативните последици от финансовата и икономическата криза от 2008 г. все още не са преодолени. Въпреки това област Стара Загора е на второ място в страната по размер на средна работна заплата. Авторите на анализа правят извод, че това се дължи най-вече на производствения характер на предприятията от региона и по-малко на успешна и иновативна управленска активност. Има относително голяма затвореност на производствения цикъл в големите предприятия. Липсата на гъвкаво използване на услуги от подизпълнители е проблем, както за големите, така и за малките и средни предприятия. Не е преодоляна наследствената психология, която води до практиката една фирма да се ангажира с производството на всичко, от което има нужда. Резултатът от това е по-ниска ефективност, защото изнасянето на част от дейността доказано води до по-добри резултати. Наблюдава се и несигурност при междуфирмените доставки.  

Предимствата на област Стара Загора са: доброто географско разположение, важният енергиен център Марица-изток и пътната инфраструктура. Силните страни на старозагорския бизнес са: квалифицираният персонал, доверието в бизнес партньорите и конкурентоспособността на традиционната продукция. Сред слабите страни са: намаляващият пазарен дял, недостатъчните инвестиции, остарелите технологии и липсата на иновации. Предприемачите приемат като заплаха и ограничения пред бизнеса им също и свитите пазарни възможности; нелоялните търговски практики и партньорства; високите данъци и такси; отдалечеността от централната власт, а също и липсата на стратегически инвеститори. Анкетите обаче показаха, че позитивните нагласи за 2015 г. преобладават. Амбициите на старозагорския бизнес са през следващите 5 години да се увеличат приходите от продажби, да се осъществят инвестиции в нови дейности, при които да бъдат използвани модерни технологии и това да доведе до подобряване на качеството на продукцията. Заедно с това преобладаващата част от работодателите са готови да инвестират и в дейности за повишаване на квалификацията на персонала в предприятията си. В анализа на икономическите процеси в Старозагорски регион бяха посочени и начини за преодоляване на слабостите.
Двудневният форум Връзки на развитието помогна и за осъществяване на десетки срещи между предприемачи и представители на научните звена. Следствие на тези контакти са около 30 конкретни проекти, работа по чието изпълнение започна през 2015 г. В основата на всеки един от тях са високите технологии и прилагането на иновациите, като се търси решаване на конкретен производствен проблем и намаляване на себестойността на продукцията.   

По време на конференцията изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора д-р Румяна Грозева акцентира на потенциала на община Стара Загора, който може умело да бъде използван за маркетинг и реклама. Стара Загора е в челната тройка на две категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето 2010/11” на Financial Times. Това е отлична оценка за възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции, дадена от авторитетен източник. Стара Загора е сред финалистите на конкурса на Майкъл Блумбърг “Предизвикателство за кметове”, заедно с градове като Амстердам, Стокхолм, Лондон, Мадрид, Лисабон... Проектната идея е свързана със създаване на възможности и среда за млади иноватори. Ролята на РАЦ Стара Загора е и в това да стимулира държавните и общинските администрации за по-бързи и конкретни действия във звената от веригата: образование – наука – бизнес.  

Управлението на иновацията е процес, който изисква едновременно разбиране на техническите и пазарни проблеми, с цел успешно да бъдат изпълнени подходящите креативни идеи. Това определение направи пред аудиторията на конференцията инж. Благовеста Шинева, ръководител на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС).  Центърът е сред основните партньори на РАЦ Стара Загора и активно работи за задълбочаване и прагматизиране на партньорствата между науката и бизнеса. ЦИЕС е създаден през 2002 г. в Стара Загора, като орган за оценяване на съответствието на технически продукти. Признат е на европейския пазар в следните области: Изпитвания и сертификация на технически продукти; Сертификация на системи за управление; Технически надзор; Контрол; Обследване за енергийна ефективност; Обучения. ЦИЕС е нотифициран орган (NB 1871). Има две собствени акредитирани лаборатории. През последните години увеличава и пазарния си дял в България и зад граница (Русия, Китай, Южна Корея, Сърбия, Англия, Турция, Гърция, Израел). Заедно с това ЦИЕС е търсен партньор от европейските научни институции. През 2014 г. успешно работи по проект на Horizon 2020 в консорциум от 18 партньора. Дейността по проекта отново е свързана с разработка на иновативен продукт и технологии за производство на цимент с подобрени показатели и функционално ефективни бетонни продукти, произведени при ниски въглеродни емисии.

Предимствата на връзката наука – бизнес бяха защитени и в презентациите на мениджърите на водещи за България предприятия – д-р.х.к инж. Христофор Бунарджиев (Булагро Груп Холдинг АД); Гошо Гочев (Хранинвест – Хранмашкомплект АД); Огнян Тодоров (Технопол ЕООД) и от всички ръководители на научни звена в региона. Конференцията на Регионален академичен център Стара Загора постави и акценти и върху туризма и културното наследство на региона, които са предпоставка за устойчивото развитие. Тази тема беше дискутирана в специализирана кръгла маса. Друг тематичен кръг, обособен също в специализирана кръгла маса, представи водата, като национално съкровище. Лекторите проследиха български дадености и научните постижения, като показаха как те могат да бъдат използвани.

През 2015 г. изпълнението на иновативни проекти и разширяването на партньорството между науката и бизнеса остават най-важните задачи пред Регионален академичен център Стара Загора. Продължава и широкото публично обсъждане за постигане на национален консенсус по разработения от БАН документ Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България, който съдържа пакет от национални цели и приоритети.

Още новини