Начало Новини Актуално Математическа презентация на старозагорски ученици е сред най-добрите в Европа

Математическа презентация на старозагорски ученици е сред най-добрите в Европа

Актуално

Динко ЦвятковПрезентация на ученици от СУ Иван Вазов в Стара Загора се класира сред най- добрите в Европа, съобщи за НБП Динко Цвятков, преподавател по математика. Той е в това училище от 2002 г., а от 2013 г. работи по проекти съвместно с Института по математика и информатика към БАН в София, секция Образование по математика и информатика с ръководител проф. Тони Чехларова. Часът на математиката се нарича представителната изява, която учениците трябвало да направят в рамките на проект Твоят час, финансиран от Министерството на образованието и науката и Европейската комисия, в който училището участва. Тя пък съвпаднала със седмицата на открити¬ята в края на април, организирана от международната образователна платформа Бсюпйх, предоставяща свободни образователни ресурси и линкове към международни проекти в рамките на Европейската училищнамрежа.

С направената от наши ученици от профилираните паоалелки по информационни технологии от ХI и ХII презентация в рамките на Твоят час кандидатствахме в седмииата на откоитията

 

Имаше три възможности за изява - с постер, предста-вящ ресурси, които използваме от платформата Бсюпйх; с организиране на събитие и с идеи от 10 книги, които са ни помогнали като учители. СУ Иван Вазов участва с три събития - нашето Часът на математиката, и Часът на земята и Часът на кодирането1 с ръководител Жулиета Петрова, преподавател по информационни технологии. След приключване на събитието изпратихме снимков материал, презентации за участие в седмицата на открити¬ята. Тя е ориентирана към новите тенденции в образо-ванието в Европа,връзката между науката и образованието. Идеята е да се използват различни интерактивни методи за преподаване и образователни платформи като Виртуалния училищен кабинет по математика, раз¬работен екипа на секция Образование по математика и информатика на ИМ И на БАН, разказва Цвятков.

Общо за участие в сед-мицата са представени 105 проекта от Европа, а от България - седем. След пресяването от Европейската училищна мрежа остават 15 - по пет във всяка от трите дейности. Проектът на ста-розагорските ученици е един от петте при представителните изяви. Това осигурява участието на Динко Цвятков в уъркшоп в Брюк-сел в края на юни. Запознават ги с нови проекти по програми за образование на Европейската комисия, показват им класната стая на бъдещето, базирана основно на виртуални и реални модели и методи на преподаване, които да показ-ват науката по интересен и атрактивен начин, да развиват мисленето и въобра-жението на учениците.

Водеща е една модерна абревиатура STEM - наука, технологии, инженерство, математика, връзката между тях създава готови продукти, пояснява Динко Цвятков. Според него обаче, много ценни са били контактите с колеги от други страни, споделянето на опит за общуването с децата, за това как да се про¬вокира и задържи вниманието им. И не на последно място - да се види къде сме ние по отношение на обучението по математика и да се направи изводът, че сме много добре. Заслуга за това има еки-път на Института по математика и информатика, който работи по европейските проекти - акад. Петър Кендеров, проф. Тони Чехларова и доц. Евгения Сендова, смята Динко Цвятков. Те непрекъснато търсят учители, на които да предават идеите, да популяризират новостите. Хубаво е, че Институтът е една от 11-те контактни точки на Бсюпйх и Европейската училищна мрежа, което разширява възможностите за работа и контакти. Създаденият от екипа Виртуален училищен кабинет по математика е своеобразна лаборатория, безплатна образователна платформа, където учители и ученици могат да намерят интересни и полезни в обучението по математика ресурси. С тази платформа се опитваме да визуализираме математиката и да научим децата да я търсят навея къде около нас, да пра¬вят връзка между сухата математика и нещатаотживота, казва запаленият пре-подавател. За своите ученици Динко Цвятков е спокоен и се радва, че те искат да се занимават с компютърни науки и програмиране, и то в България.

Динко Цвятков е водещ преподавател за въвеждане на изследователския подход в обучението по математика в Старозагорска област, което се реализира от БАН, с активното съдействие на Регионален академичен център Стара Загора.

вестник Национална бизнес поща

Таня ИВАНОВА

 снимка http://cabinet.bg

 

 

 

 

Още новини