Начало Новини Актуално MASTERCLASS WORK 4.0 ще се проведе на 14 октомври в Стара Загора

MASTERCLASS WORK 4.0 ще се проведе на 14 октомври в Стара Загора

Актуално

MASTERCLASS WORK 4.0Тракийски университет - Стара Загора и КНСБ организират MASTERCLASS WORK 4.0. Събитието ще се проведе на 14 октомври от 9 часа на форума пред сградата на университета. Участие ще вземат ректорът на университета доц. д-р Добри Ярков, председателят на КНСБ Пламен Димитров, зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева и други. 

В 13 часа ще се проведе начална пресконференция и официална церемония Първа копка за стартиране на строителните дейности по проект № BG16RFOP001-3.003-0014-C01 Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 Подкрепа за висшите училища в Република България.

Финансирането е чрез Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв., от които:

  • Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00 лв.
  • Национално съфинансиране: 450 000.00 лв.
  • Съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347.22 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 год.

На събитието ще присъстват членове на академичната общност и представители на централната и местна изпълнителна власт.

MASTERCLASS WORK 4.0 е посветен на дигитализацията, която вече променя целия пазар на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място.

Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата, както за тях и обществото като цяло. Необходимо е да създадем система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд.

Още новини