Начало Новини Актуално Мартин Бойчев: Бизнесът на Стара Загора е много по-силен ако работи в консорциуми

Мартин Бойчев: Бизнесът на Стара Загора е много по-силен ако работи в консорциуми

Актуално

статистика търговияЕдна от задачите ми, като председател на Клуба на работодателя е работата преди парламентарните избори. В клуба има много повече общи интереси и виждания, отколкото поводите за разединение заради политически идеи. И тази година клубът не трябва да заема официална политическа позиция. Но негови членове ще се включат в политическата битка, казва Мартин Бойчев, управител на Клас Бойчев ЕООД.

- Г-н Бойчев, бяхте избран за председател на Клуб на работодателя в година на избори. Кое ще бъде различното в работата на клуба под Ваше ръководство?

- Ръководството се избира в клуба на ротационен принцип. Дойде моят ред, поне аз така възприемам нещата, и е важно да продължим да работим по най-добрия в конкретния момент начин. Преди всичко Клуб на работодателя се оказа невероятно успешна формация. Почти всички цели, записани в устава, са изпълнени над 200%.

Основната задача на клуба, мотивът за създаването му е участие и подпомагане на местната власт. Имаме трима народни представители, двама областни управители, кмет, петима зам.-кметове, трима председатели на Общински съвет Стара Загора, над 50 общински съветници, доктор хонорис кауза даже...
От една страна тези успехи са доказателство за постигнати цели, но от друга - особено последната вълна отпреди 2 г. на заети с местна и национална власт наши членове, обезкръвява клуба. Логично е тези хора да замразят членството си, въпреки че се срещаме и разговаряме с тях. Пък и време не им остава за клубна дейност... 50% от членовете на клуба бяха отклонени по този начин.

- Няма ли нови, млади представители на регионалния бизнес, които клубът да привлече?

- Макар в по-малък мащаб намаляването на броя на членовете ни бе предизвикано и от кризата. Някои бяха принудени да прекратят дейността на фирмите си или да я свият и да паднат под заетост минимум 10 души в съответната фирма. Други пък преструктурираха дейността си, преминаха в други отрасли, което ги заведе в други градове. Останахме едно абсолютно твърдо ядро от 40 - 50 души. Така че едната от основните цели за тази година е да увеличим представителността на предприемачеството в региона в Клуб на работодателя.
Всеки предприемач с повече от 10 работника и двама гаранти може да стане член на клуба. Това не е някаква затворена общност, даваща оценки кой е добър, кой лош... Напротив, всеки наш колега е добре дошъл, а той може само да спечели от членството си. Досега няма нито един, който да е загубил от членството си в клуба. То осигурява контакти на всички нива, постоянен достъп до министри, законодателна власт, местна власт.

- Какво ще е поведението на Клуб на работодателя по време на парламентарните избори през юли?

- Стигаме до друга цел, която съм си поставил като председател на клуба точно в тази година. Преди няколко години имаше момент, в който клубът стъпи на две различни политически бази и това създаде известно напрежение за поне половин година. Разбира се, то бързо бе преодоляно. Много повече са общите ни интереси и виждания, отколкото възможността за разединение заради политически идеи. Все пак, за да не се случи това отново и да не се смесва бизнесът с политиката, клубът трябва да не заема официална политическа позиция. Разбира се, неговите членове не са политически импотентни - напротив.
Мнозина от тях биха се включили и ще се включат в политическата битка. Това е логичното поведение - в България всичко е политика. Вън ли ще пушим, или вътре, е политика, варенето на ракия - колко литра на колко души, е също политика... Не можем да избягаме от това. Въпросът е в официалното мнение на УС да няма становища с политическа окраска. Както и преди, ще имаме ясно мнение по всеки един проект, по всяко едно начинание на Община Стара Загора, но без политически нюанси. Ще оценяваме конкретни действия и ефект, а не хора и идеи. От друга страна, всеки член на клуба ще бъде подкрепен, ще застанем зад гърба му за политическа реализация, независимо за коя партия става дума. Нашите членове са доказали, че могат да решават проблеми, така че биха били полезни навсякъде.

Много важно е също да създадем по-силни бизнес връзки в самия клуб.  Да опознаем всички фирми. 80% от фирмите се познават много добре и работят помежду си, но все още имаме членове, чиито фирми нямат установени оперативни контакти с останалите. Ще започнем представяне на такива фирми на всяко събрание, създаване на общ бизнес сайт, съвместното участие в проекти...
Принципно имаме решение за участие в общи консорциуми.  Така конкурентоспособността на всичките ни членове при участие в обществени поръчки, включително участия зад граница, се повишава многократно. При поръчка с много и разнообразни изисквания към участника, като се съберем различни фирми с различни сертификати и лицензи, консорциумът вече придобива голяма тежест. Да не говорим, че когато зад него стои марката Клуб на работодателя като гарант на бизнес и обществена благонадеждност доверието нараства. Клубът същевременно е гарант да не се случват проблеми вътре в самия консорциум. Ние имаме много сериозен етичен кодекс, който определя взаимоотношенията в клуба и бизнес отношенията между членовете му.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Мартин Бойчев е роден на 14 септември 1965 г. Завършва ПМГ Гео Милев в Стара Загора и Техническия университет в София. Собственик на Клас Бойчев ЕООД.

 

Още новини