Начало Новини Актуално Мария Габриел: Трябва да свържем науката, образованието, иновациите и ползите за обществото в четириъгълник на знанието

Мария Габриел: Трябва да свържем науката, образованието, иновациите и ползите за обществото в четириъгълник на знанието

Актуално

EKУкрепването на европейското научноизследователско пространство заедно с държавите членки стои високо в политическия дневен ред на Европейската комисия и сред моите приоритети като ресорен комисар. За тази цел трябва да предприемем мерки на всички равнища - ЕС, национално, регионално. Интензивните диалози с гражданите са ключови. Те допринасят за повишаване на осведомеността и видимостта на европейските научни изследвания, за възстановяване на доверието на гражданите в науката. Трябва да излезем извън традиционния подход на правене на политики и да се вслушваме повече в гражданите. Така ще сме по-ефективни в действията ни за създаване на четириъгълник на знанието, включващ науката, образованието, иновациите и ползите за обществото. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването в Загреб на Съвета по конкурентоспособност на министрите, отговарящи за научните изследвания.

Бъдещето на Европейското научноизследователско пространство, мерките за борба с изтичането на мозъци и какви условия трябва да бъдат създадени за младите учени в регионите, бяха теми в основата на дискусиите. Според българския еврокомисар е ключово да се развият синергиите между науката, образованието и иновациите като част от по-широка политика на знанията.

Въпросът е не само да задържим учените ни в техните региони, но и да насърчим повече млади хора да се занимават с наука. Всички трябва да имат достъп до възможностите. Затова една от водещите ми цели е да разширим участието на страните членки с по-слаби резултати в новата програма Хоризонт Европа чрез сформиране на екипи и създаване на центрове за високи постижения, укрепване на националните служби за контакт, технически съвети и помощ. Заплащането на научните изследователи също е важен въпрос, за който трябва да предложим работещи мерки. Разчитам на подкрепата на държавите членки и всички заинтересовани страни да създадем заедно приобщаващо, отворено и основано на върхови постижения европейско научноизследователско пространство, свързано с европейското пространство за образование, призова в заключение българският еврокомисар Мария Габриел.

mg 989

Още новини