Начало Новини Актуално Мария Габриел: Стара Загора е избрана да бъде водородна долина в Европа

Мария Габриел: Стара Загора е избрана да бъде водородна долина в Европа

Актуално

Иновациите и образованието са в центъра на амбицията ни за удвояване на водородните долини в Европа до 2025 г., каза българският еврокомисар

 

Българският еврокомисар Мария Габриел бе домакин на конференцията в Брюксел Водородни долини в ЕС: примери за иновативни решения. Мащабното събитие събра евродепутати, иноватори, представители на европейските региони, индустрията и академичните среди за дискусия по темата за водорода през призмата на науката и иновациите. На конференцията бяха представени 4 примера от държави членки на ЕС за успешно създаване на водородни долини в Европа, като един от тях бе водородната долина в Стара Загора.

Водородът е една от стратегическите области, в които Европа се нуждае от добре координирани политики, подкрепени от ефективни инвестиции. Проектирането и развитието на водородни долини в Европа е необходима стъпка за постигане на климатичната неутралност на континента. Създаването на европейска мрежа от новатори и учени, инвеститори и предприемачи е ключово за съвместното предлагане и прилагане на добри решения. Това ще допринесе и за водородни политики, в центъра на които са иновациите, образованието и науката, заяви Мария Габриел.

Преходът към водородна икономика засяга всички сектори на икономиката. На европейско ниво подкрепата за наука и иновации се изразява чрез програма

Хоризонт Европа и публично-частното партньорство Чист водород. Той е с бюджет 2 милиарда евро и ще подпомогне създаването на европейска мрежа за внедряване на технологии за чист водород във всички сектори на икономиката. Водещи в ресора на комисар Габриел са и новите 200 милиона евро по плана на ЕС REPowerEU, които конкретно се отнасят за водородните долини.

Амбицията ни е ясна - броят на водородните долини в Европа да бъде удвоен до 2025 г. Сега трябва да преминем от фаза на определяне на стратегическ и цели до фаза на изпълнение на тези цели. Подписаната днес декларация Водородни долини за създаване на водородна икономика е силно послание за тази стъпка напред. Радвам се, че и България е поела предизвикателството да инвестира във водородна долина, заключи българският еврокомисар. Следващият етап е разработването на пътна карта, която да определи конкретни действия и насоки за създаването на водородни долини.

Още новини