Начало Новини Актуално Мария Габриел: Образованието е основа на добрата подготвеност за бъдещи кризи

Мария Габриел: Образованието е основа на добрата подготвеност за бъдещи кризи

Актуално

Устойчивостта на европейското образователно пространство и националните системи за образование и обучение при кризи бяха във фокуса на дебата на Съвета за образование в Люксембург, в който взеха участие българският еврокомисар Мария Габриел, министрите на образованието на ЕС и минис търът на образованието на Украйна Сергей Шкарлет.

Две големи кризи засегнаха Европа през последните години - пандемията от COVID-19 и руската военна агресия в Украйна. Една от важните поуки е, че образованието е ключово за реакцията при кризи. Достъпът до образование и социализацията в училище са централни за личностното развитие на младите хора. С държавите членки съумяхме да дадем бърз и адекватен отговор - с координирани действия, с програмата Еразъм+ и достъп до онлайн образователно съдържание, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел наблегна на конкретните резултати от предприетите спешни мерки. Новият инструмент Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) позволява на държавите да предоставят спешна помощ на украинските бежанци. Европейският портал за училищно образование се превърна в място за споделяне на опит за приобщаване на младите украинци в образователните системи, включително чрез публикуване на учебни материали на украински език.

Българският еврокомисар обърна специално внимание на програма Еразъм+. В резултат на предприетите досега мерки бенефициентите могат да насочват част от средствата по проектите за подпомагане на украинските бежанци. Украинските учители ще получат подкрепа за интеграцията им в приемащите държави, а квалифициран персонал може да бъде изпратен в регионите, в които се настаняват бежанци. Над 3000 украински учители имат пълен достъп до общността за образователни ресурси eTwinning и могат да започнат свои собствени проекти.

Целим подкрепата ни да обхване всеки нуждаещ се от достъп до образование. За украинските ученици и учители, предлагам 200 милиона евро от бюджета на Еразъм+ за 2027 г. да бъдат на разположение през 2023г. Защитата на научните изследователи е също толкова важна. Ето защо 25 милиона евро по програмата Мария Склодовска Кюри ще бъдат насочени за стипендии на украински научни изследователи. Това ще позволи на 200 изследователи в продължение на 2 години да осъществяват научната си дейност в университет в държава членка или държава, асоциирана към Хоризонт Европа. Вярвам, че с добре координирани действия заедно с държавите членки ще намерим най-ефективните решения за устойчиви образователни системи при кризи в дългосрочен план - заключи Мария Габриел.

За да бъдат реализирани двете предложения на българския еврокомисар, предстои те да бъдат разгледани и одобрени от съ-законодателите Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Още новини