Начало Новини Актуално Мария Габриел: Научните изследвания и медийната грамотност са ключови в борбата с дезинформацията

Мария Габриел: Научните изследвания и медийната грамотност са ключови в борбата с дезинформацията

Актуално

ГабриелДнес Европейската комисия излезе с пакет от нови мерки срещу разпространение на дезинформацията онлайн, в контекста на борбата срещу COVID-19. Здравето е сред трите области, които най-често са обект на разпространение на дезинформация. Тя влияе върху емоциите и страховете на хората. В настоящата кризисна ситуация с коронавируса, дезинформацията е още по-опасно явление, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Новото съобщение на Комисията Справяне с дезинформацията, свързана с COVID-19 - установяване на фактите надгражда Плана за действие срещу дезинформацията от декември 2018 г., изготвен по инициатива на комисар Габриел. Кодексът за добри практики и ролята на доверените проверители на информацията продължават да бъдат водещи инициативи.

Приветствам предложенията за следващи стъпки в борбата с дезинформацията по отношение на отговорността на платформите, ролята на доверените проверители на информацията и учените. Създаването на Европейска обсерватория за цифрови медии е добър сигнал за бъдещо сътрудничество между тях, заяви българският еврокомисар.

Новост е представянето от платформите на месечни доклади, съдържащи по- подробни данни за действията им за популяризиране на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията и свързаните с нея реклами. Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти и изследователите, както и да бъдат по-прозрачни по отношение на прилагането на политиките си за информиране на потребителите.

Онлайн платформите имат своята отговорност в борбата с дезинформацията. Независимо, че по време на пандемията предприеха положителни стъпки, повече действия са необходими. Само с усилията на всички - платформите, независимите проверители на факти, изследователите, медиите, гражданското общество, можем да се справим с това предизвикателство, отбеляза Мария Габриел.

Българският еврокомисар подчерта, че предоставянето на възможност на гражданите да анализират критично информацията онлайн е от ключово значение за борбата с дезинформацията. В тази връзка други важни мерки са насърчаване на медийната и информационната грамотност на гражданите и ролята на образованието. Специално внимание е обърнато на младите хора. Важно е те да разпознават дезинформацията и имат достъп до качествени източници на информация, включително на собствения им език.

Радвам се, че ключов елемент е медийната грамотност и повишаване на информираността на гражданите. Критичното мислене е в основата на информирания избор, на който имаме право като граждани. Предвиждам допълнителни действия за медийна грамотност в Плана за действие за цифрово образование. Програмите Еразъм+, Европейския корпус за солидарност и Хоризонт 2020 предоставят възможности за финансиране на проекти свързани с борбата с дезинформацията. Възможностите за финансиране ще продължат и през следващия програмен период, коментира Мария Габриел. Тя открои проектите HEROS и SOMA, които се фокусират върху дезинформацията.

Предложеният днес пакет от действия е част от дългосрочна стратегия на Европейската комисия за борба с дезинформацията.

Още новини