Начало Новини Актуално Мария Габриел: Иновациите са инвестиция в бъдещето

Мария Габриел: Иновациите са инвестиция в бъдещето

Актуално

ГабриелEврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел участва в дискусия в Икономически университет - Варна на тема Хоризонт Европа - европейската програма за изследвания и иновации - и възможностите, които програмата предоставя на младите хора в региона в областта на науката, иновациите и образованието.

Конференцията беше организирана от Областния Информационен Център - гр. Варна. В дискусията участваха също така евродепутата Емил Радев, г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, и г-жа Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката. Във връзка с 100-ната годишнина от основаването на Икономическия университет, комисар Габриел пожела следващите 100 години да се превърнат в истински златен век за университета, неговите студенти и преподаватели.

В своето изказване, комисар Габриел наблегна на важната роля, която университетите играят в триъгълника на знанието, формиран от политиките образование, научни изследвания и иновации.

Тя сподели, че за първи път тези политики са обединени на европейско ниво в нейния ресор, към който тя добави и четвърто измерение - конкретните ползи за обществото.

Комисар Габриел наблегна на важността следващия многогодишен бюджет на ЕС да включва солидно финансиране в подкрепа на науката, иновациите и образованието. Тя информира, че програма Хоризонт Европа цели въздействие в научната сфера, ползите за обществото и икономическата сфера, с повече внимание и към българските региони - съобщиха от отдел Преса и медии на Представителствота на ЕК в България.

Комисар Габриел предостави конкретна информация за възможностите за финансиране, напр. от Европейския съвет по иновации (с бюджет от 10 милиарда евро) който подкрепя иновативни идеи от лабораторията до реализацията им на пазара и тяхното разрастване. 70% от бюджета му ще бъдат заделени за малки и средни предприятия. Комисар Габриел призова за активност и участие във връзка с отворената в момента покана за кандидатстване в областта на зелените технологии на стойност 350 млн. евро. Специално внимание тя обърна на мерките за разширяване на участието в програмата на по-късно присъединилите се държави (ЕС-13), сред които е и България. Комисар Габриел информира, че тези мерки ще бъдат засилени чрез трикратно увеличение на бюджета и допълнителни мерки за сформиране на екипи, центрове за високи постижения, туининг, укрепване на националните служби за контакт и др.

Като обобщение, тя заяви: Иновациите са инвестиция в бъдещето. Науката трябва да води до истински иновации и ползи за обществото.

Още новини