Начало Новини Мария Габриел: Европейският сектор на цифровите технологии е ключов за модерно образование и обучение

Мария Габриел: Европейският сектор на цифровите технологии е ключов за модерно образование и обучение

 

Българският еврокомисар Мария Габриел събра изпълнителните директори на 11 водещи цифрови компании в Европа, за да обсъдят начина за изграждането на интегрирана екосистема за цифрово образование, достъпно за всички. В срещата се включиха директорите на Ucha.se (България), Robo Wunderkind (Австрия), LEGO Education (Дания), Speexx (Германия), WeSchool (Италия), DreemApply (Естония), Brainly (Полша), e-CIVIS (Румъния), BOOKR Kids (Унгария), Open Classrooms (Франция) и Reaktor Education (Финландия).

Мария Габриел информира, че само през 2021г. инвестициите в Европа възлизат на над 780 милиона евро, което е повече от общата сума за цялата 2020г. Поуките от кризата показаха, че цифровите решения са ключови за осигуряване непрекъснатостта на учебния процес. Днешната първа по рода си дискусия между представители на европейския сектор на образователните технологии и Европейската комисия потвърди споделената ни визия за общи действия за подпомагане на висококачественото цифрово образование в Европа, коментира българският еврокомисар.

Водещи в срещата бяха въпросите, свързани с подкрепата за цифровата инфраструктура и свързаността, възможностите за обучение на учителите и иновативните преподавателски практики, предоставянето на основни умения на младите хора. Ключова роля в постигането на целите има Планът за действие в областта на цифровото образование, изготвен и изпълняван по инициатива на Мария Габриел. Целта му е да се разработи високоефективна екосистема за цифрово образование и да се насърчи развитието на цифрови умения и медийна грамотност. Секторът на образователните технологии е важен източник на иновации и играе решаваща роля за изграждане на надеждна екосистема на цифровото образование в Европа, в която гражданите могат да учат, работят, да си взаимодействат чрез лесни за ползване инструменти и сигурни, защитени платформи. За да се улесни конструктивния диалог и междусекторното сътрудничество, ще създам Европейски център за цифрово образование с мрежа от национални консултантски услуги за обмен на добри практики във всички държави членки, информира Мария Габриел.

Българският еврокомисар наблегна и на необходимостта от разработване на европейска рамка за цифрово съдържание, предвиждаща оперативна съвместимост, сертифициране, проверка и преносимост на съдържанието. Друга важна задача е да се осигурят ефективни синергии между програми и инициативи като Еразъм+, Хоризонт Европа, Цифрова Европа, Европейския иновационен съвет и Европейския съвет за иновации и технологии, за да се отговори на предизвикателствата.

Днес поставяме началото на процес на съвместно създаване на европейска екосистема на цифровото образование, която да реализираме с конкретни инициативи и общи действия. Това е стратегическа инвестиция в устойчивото развитие на обществото ни, заяви още българският еврокомисар.

Участващите в срещата 11 компании следва да изготвят доклад с насоки за действия на местно, регионално и европейско ниво, съобщиха от отдел Преса и медии на Представителство на ЕК в България.

Още новини