Начало Новини Актуално Мария Габриел: 170 милиона евро за първите регионални иновационни долини в Европа

Мария Габриел: 170 милиона евро за първите регионални иновационни долини в Европа

Актуално

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел конференция на високо равнище на тема Партньорства за регионални иновации в Европа. В конференцията се включиха комисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейр а и от Комитета на регионите - зам.-председателят Марку Маркула и председателят на комисия SEDEC Таня Христова.

Амбицията ни е повече инвестиции в иновациите, талантите и свързването на местните екосистеми в Европа. От днес всеки регион може да потърси партньор и заяви своята кандидатура, за да бъде една от 100-те регионални иновационни долини в ЕС. Това ще се случи на два етапа. Първо, от днес регионите, които имат нужда от партньори, могат да подадат своето заявление на специално създадена платформа. Задължително условие за иновационна долина ще бъде регион със силен капацитет в иновациите да работи с такъв, който има нужда да ускори своя. Второ, на 17-ти май, отваряме покана за проекти с бюджет от 170 милиона евро за оф ициалното кандидатстване на регионите. Сега е моментът всички региони в Европа с партньори и стратегически цели да се откроят и бъдат една от 100-те иновационни долини в Европа, заяви Мария Габриел.

Регионалните иновационни долини ще обменят опит и работят съвместно за реализиране на междурегионални проекти, включително в областта на дълбоките технологии. Регионите, които кандидатстват по поканата за проекти ще бъдат подкрепени от Европейската комисия в процеса на изготвяне на своите план за действие и механизъм за мониторинг. До края на 2023 г. експертна група ще прегледа и оцени кандидатурата на всеки регион, подал заявление за превръщане в регионална иновационна долина.

С обявената днес покана надграждаме постигнатото до момента от регионите в създаването на иновационни мрежи, центрове за иновации и фондове за ф инансиране, отбеляза Мария Габриел. Това е ключов момент в процеса на създаване на 100 регионални иновационни долини в Европа и възможност всеки регион да идентиф ицира своите предимства и ги развие чрез новите технологии, иновациите и образованието. Заедно можем да създадем иновации произведени в Европа, а регионите да бъдат двигател за подкрепа на бъдещите технологични шампиони.

Допълнителна информация и линк за подаване на кандидатури, тук: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation- news/call-expression-interest-regional-innovation-valleys-now-open-2023-03-28_en

Още новини