Начало Новини Актуално Марина Бояджиева, председател на РС по химия при НТС: Не получихме отговор за азотния смог над Стара Загора

Марина Бояджиева, председател на РС по химия при НТС: Не получихме отговор за азотния смог над Стара Загора

Актуално

На пресконференцията в града ни на 10.12.2009 г. Нона Караджова, оглавяваща МОСВ, "успокои" старозагорци по повод завишените стойности на азотни оксиди в атмосферния въздух. По точно тази част от нашите съграждани, която се интересува от коректната и професионална информация на вестник Старозагорски новини.

Уточнявам това, защото голяма част от населението на нашия град вероятно не знае, че здравето и животът на всички нас и нашите деца зависят от чистотата на въздуха, който дишаме. Явно те не са чули и не се интересуват защо в среднощните часове и призори двадесет дни са регистрирани залпови замърсявания с азотни оксиди от 1.2 до 3 пъти над пределнодопустимата средночасова стойност 230 микрограма на куб. метър, при регистрирана преди това средна стойност не повече от 20 микрограма на куб. метър. Пък и какво ли можем да очакваме, след като години наред при обгазявания, поразяващо видими, реакцията на населението беше достатъчно вяла и податлива на манипулации?
След консултации с учени и специалисти от различни области министър Караджова убедено заяви:

1. Метеорологичните условия били причина за завишените стойности на азотните оксиди през нощта. Това било известно физическо явление - инверсия. Високите температури през деня, безветрие и мъгла призори били причина за натрупвания в ниските слоеве на атмосферата.
2. Източници на азотни оксиди били автомобилите и горенето за битови нужди. (Имаше и допълнително пояснение, че газифицирането е довело до допълнително завишаване(!?). Проблемът можел да се разреши, като се намали автомобилният трафик - през ден да се движат коли с четни и нечетни номера. Отдавна прилаган европейски похват, така в мегаполисите се спасяват от задръствания!)
Министърът на отбраната Николай Младенов категорично заявил, че на полигон "Змейово" нищо не се извършва и не е възможно там да се търси източникът на замърсяване. И още един аргумент, оневиняващ полигона, били станциите край Ръжена и Остра могила, където не са отчетени завишени азотни оксиди.
3. Приетата в България предимно допустима концентрация на азотни оксиди била твърде ниска. Освен това в Европа се очаквало завишаване на и без това по-високите средночасови предели на допустимите стойности. А средночасовите стойности били под праговата - 400 микрограма на куб. метър!!!
Коментираните стойности са отчетени на автоматична станция, разположена на "Зеления клин" в Стара Загора. В точността на станцията не може да имаме някакво съмнение.
Това са тезите, с които представителите на правителството се опита да ни обясни екологичните особености на атмосферния въздух над Стара Загора.
А ето ги и нашите контратези:
1. Преди 10 години на 8 км от града ни имаше азотно-торов завод, който бълваше азотни оксиди. Нали помните кафявата лисича опашка над високия комин на цех "Азотна киселина"? Едва ли от 1977 г. започнаха внедрявания на разработки за очистване на нитрозните газове. Добре, че 40 години не се появи това кошмарно метеорологично явление - инверсията, иначе отдавна да сме отлитнали в отвъдното! Ако към това прибавим и големите количества регистрирани азотни оксиди, обяснението с климатично-метеорологичен фактор съвсем не издържа!
2. Възможни източници на нитрозни газове са:
- азотно-борови производства;
- взривни вещества. Азотът е причина за взрива, а количеството и начинът на свързване определят площта и характера на взрива;
- окислителите в течните ракетни горива;
- технология на очистване на нефтопродукти от органични серни съединения;
- каталитично окисление на бензол до фенол
- работа в затворени помещения с ацетиленови горелки;
- ферментационни процеси на силози със зърнени храни;
- пожари и наличие на азотосъдържащи вещества, при това да се използват: бензин, дизел, нафта, течна въглеводородна смес, пропан-бутан. Това са само въглеводороди, дори да имаме някои от тях, азотосъдържащи вещества, те ще са пренебрежимо малки количества.

Вярвам не допускате, че точно ракетно гориво се използва за битови цели.
Въпросът "Кой е източник на нитрозните газове?" е с изключително понижена трудност. Отговорът е очеваден - взривни вещества. Аргументът, че станциите край Ръжена и Остра могила изключват полигон "Змейово", е несъстоятелен, защото наблюдават една малка част от голямата му територия.
Не е вярно и твърдението, че не са достигнати праговите стойности от 444 до 532 микрограма на куб. метър.
Всъщност отговор на въпроса за завишените нитрозни газове не получихме. Имаше няколко несъстоятелни опита за обяснение, доста конфузно звучащи, които нямат нищо общо с химическата същност на проблема. Не е възможно да се определят тенденции и насоки в развитието на екологията, нито да се решават определени въпроси, ако не се познават съставът и свойствата на материята.
Ще си разреша да бъда по-образна и да направя едно сравнение с медицината, съвсем основателно при това: Нито един лекар, пък и било то най-добрият дерматолог или ортопед-травматолог, не би се наел да извършва кардиооперации. Планетата Земя е жив организъм, от който сме част и ние, хората, и манипулацията върху него засяга всички ни. Затова непрофесионалните, безотговорни действия са недопустими! А всеки опит това да се обясни с различни финансово-икономически еквилибристки тук не върви!

И накрая още нещо: ако някой е назначен да се занимава с дейност, която му е непонятна, изборът да продължи или да се откаже е въпрос на лична чест и достойнство.

Още новини