Начало Новини Актуално Майките, пенсионерите и безработните с обезщетение не подават новите декларации в НАП

Майките, пенсионерите и безработните с обезщетение не подават новите декларации в НАП

Актуално

10 работни дни имат трайно безработните, които не получават обезщетение от Бюрото по труда и студентите над 26 г., за да подадат новите декларации за здравно осигуряване в НАП. Декларацията образец 7 се въведе за първи път тази година и срокът за подаването й е 30 юни.  Подаването й става в офисите на НАП или по пощата с обратна разписка, като пощенското клеймо трябва да е до 31 юни.

В декларацията образец 7 се вписват личните данни и началната дата, от която гражданинът е започнал да плаща сам здравноосигурителните си вноски. В случай, че не се знае точно от кога гражданинът е започнал сам да плаща здравните си вноски, справка за началната дата може да се направи в офисите и териториалните дирекции на НАП, при попълването на декларацията, съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Нямат задължението да подават тези декларации безработните, които получават социални помощи, жените по майчинство, пенсионерите и студентите, които не са навършили 26 години. Декларация образец 7 не подават също едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.
Всички, които са започнали сами да внасят здравноосигурителните си вноски от 1 януари 2010 г. трябва да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Тоест ако от 1 май 2010 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на юни трябва да подадете декларация образец 7.
Клиентите на НАП могат да изтеглят декларацията образец 7 от рубриката „Осигуряване” на сайта на приходната агенция – www.nap.bg ли да я получат в офисите и териториалните дирекции на НАП.
Подаването на декларацията става в поделенията на НАП или по пощата, с обратна разписка.
От януари 2010 година месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16,80 лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Повече информация за попълването и подаването на Декларация образец 7 може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 и в рубриката „Осигуряване” на сайта на НАП - www.nap.bg.

Още новини