Начало Новини Актуално Майчинството догодина остава 240 лева

Майчинството догодина остава 240 лева

Актуално

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете ще бъде 240 лева от следващата година. Това реши парламентът, който прие окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. Oсигурителната вноска за фонд Пенсии ще намалее с два процента. Промяната ще донесе 393.5 млн. лева по-малко приходи от осигурителни вноски за 2010 г. Според министър Тотю Младенов, целта на намаляването на вноската е запазване на работни места.

Има джентълменско споразумение с бизнеса за това. Ако работодателите не спазят ангажимента и има големи съкращения на служители и работници, правителството ще преосмисли политиката си, добави Младенов.
Усилията ни трябва да бъдат насочени към запазването на колкото може повече работни места, особено през първите месеци на следващата година, добави министърът, цитиран от bТВ, предаде Insurance.bg.
Хората, упражняващи моряшки професии, задължително ще се осигуряват изцяло за своя сметка върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.
До края на 2011 г. се запазва максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 700 лева месечно. Допълнителна добавка към пенсиите си ще получават възрастните хора, навършили 75 години, според заложените параметри в бюджета на ДОО за 2010 г.
Депутатите приеха 20  на сто увеличение на добавката от пенсията на починалия съпруг до 30 юни  2010 г., а от 1 юли 2010 г. - с 25 на сто. Предвидена е и добавка за хора, навършили 75-годишна възраст.
Вноската за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите е определена на 0.1 на сто. Максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите е 720 лева.
Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2010 г. да бъде 136.08 лева, реши парламентът като прие на второ четене текстове от проектозакона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година.
Депутатите отхвърлиха предложението на Емилия Масларова и Драгомир Стойнев от левицата за увеличение на минималната пенсия през второто полугодие по т.нар. швейцарско правило съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
Според този текст пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
Тотю Младенов заяви, че добавките за старост на пенсионерите над 75 години и т.нар. вдовишки добавки ще се увеличат от 1 юли 2010 г. Актуализация ще има и на всички пенсии, съобразно приходите в бюджета. По думите му може да се окаже, че увеличението на пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще бъде по-голямо, ако не се прилага този текст от КСО.
Пенсионерите, навършили 75-годишна възраст с пенсия до 150 лв. ще получават от 1 юли догодина добавка към нея от 50 лв., решиха депутатите. Добавката за старост при пенсиите от 150.01 до 200 лв. ще бъде 40 лв, от 200.01 лв до 250 лв. - 30 лева, а от 250.01 до 300 лева - 20 лв.
Отхвърлено бе предложението на Хасан Адемов този размер на добавките да влезе в сила от началото на следващата година. През 2010 г. дневният минимален размер на обезщетението за безработица остава 6 лева, а максималният  - 12 лева.

Още новини