Начало Новини Актуално Лятна икономическа прогноза за 2021 г.: Отварянето на икономиката подпомага възстановяването

Лятна икономическа прогноза за 2021 г.: Отварянето на икономиката подпомага възстановяването

Актуално

Очаква се европейската икономика да се възстанови по-бързо от очакваното, тъй като през първото тримесечие на годината активността надхвърли очакванията, а през второто тримесечие подобрената здравна ситуация доведе до по-бързо облекчаване на ограниченията за овладяване на пандемията.

По-бърз икономически растеж поради отварянето на икономиките и по-благоприятните нагласи

Според лятната междинна икономическа прогноза за 2021 г. се очаква икономиката на ЕС да нарасне с 4,8 % през тази година и с 4,5 % през 2022 г. В сравнение с предишната прогноза от пролетта темпът на растеж за 2021 г. е значително по-висок в ЕС (+0,6 процентни пункта) и в еврозоната (+0,5 процентни пункта), докато за 2022 г. той е леко по-висок за ЕС и за еврозоната (+0,1 процентни пункта). Очаква се реалният БВП да се върне на равнището си отпреди кризата през последното тримесечие на 2021 г. както в ЕС, така и в еврозоната. За еврозоната това е едно тримесечие по-рано от очакваното в пролетната прогноза.

Очаква се растежът да се засили поради няколко фактора. Първо, икономическата дейност през първото тримесечие на годината надхвърли очакванията. Второ, ефективната стратегия за ограничаване на разпространението на вируса и напредъкът по отношение на ваксинациите доведоха до намаляване на броя на новите инфекции и хоспитализации, което от своя страна позволи на държавите - членки на ЕС, да отворят отново икономиките си през следващото тримесечие. Това отваряне бе особено благоприятно за предприятията от сектора на услугите. Положителните резултати от проучване сред потребителите и предприятията, както и мобилността при проследяването на данни показват, че вече е в ход силно нарастване на частното потребление. Освен това има доказателства за възраждане на туристическата дейност в рамките на ЕС, за която допълнително ще спомогне влизането в сила от 1 юли на новия цифров сертификат на ЕС за COVID. Взети заедно, тези фактори се очаква да компенсират неблагоприятното въздействие на временния недостиг на суровини и нарастващите разходи, които засягат части от производствения сектор.

Частното потребление и инвестициите се очаква да бъдат основните двигатели на растежа, подпомогнати от заетостта, която се очаква да се развива успоредно с икономическата дейност. Силният растеж на основните търговски партньори на ЕС следва да благоприятства износа на стоки от ЕС, докато износът на услуги ще бъде засегнат от оставащите ограничения пред международния туризъм.

Очаква се Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) да допринесе значително за растежа. Общото богатство, генерирано от Механизма за възстановяване и устойчивост през прогнозния период, се очаква да бъде приблизително 1,2 % от реалния БВП на ЕС за 2019 г. Очакваният размер на неговия стимул за растеж остава приблизително непроменен спрямо предишната прогноза, тъй като информацията от плановете за възстановяване и устойчивост, официално представена през последните месеци, до голяма степен потвърждава оценката, направена през пролетта.

Инфлацията е малко по-висока, но се забавя през 2022 г.

Прогнозата за инфлацията през тази и следващата година също беше преразгледана във възходяща посока. Очаква се тази година покачващите се цени на енергията и суровините, затрудненията в производството поради ограничения в капацитета и недостиг на някои компоненти и суровини, както и силното търсене в ЕС и извън него, да окажат натиск за повишаване на потребителските цени. През 2022 г. този натиск следва постепенно да намалее с отпадането на производствените ограничения и сближаването между търсенето и предлагането.

Съответно сега се очаква инфлацията в ЕС да бъде средно 2,2 % през тази година (+0,3 процентни пункта в сравнение с прогнозата от пролетта) и 1,6 % през 2022 г. (+0,1 процентни пункта). За еврозоната се предвижда инфлацията да бъде средно 1,9 % през 2021 г. (+0,2 процентни пункта) и 1,4 % през 2022 г. (+0,1 процентни пункта).

Съществени рискове

Несигурността и рисковете, свързани с перспективите за растеж, са високи, но като цяло остават балансирани.

Рисковете, свързани с появата и разпространението на варианти на вируса на COVID-19, подчертават значението на по-нататъшното ускоряване на кампаниите за ваксинация. Икономическите рискове са свързани по-специално с реакцията на домакинствата и фирмите на промените в ограничителните мерки.

Инфлацията може да се окаже по-висока от прогнозираната, ако ограниченията в предлагането са по-трайни и ценовият натиск се прехвърли в по-голяма степен върху потребителските цени.

Изявления на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Наблюдава се силно възстановяване на европейската икономика, като всички съответни показатели са налице. Отварянето на нашите икономики стана възможно по-бързо от очакваното благодарение на ефективната стратегия за ограничаване на разпространението на вируса и напредъка по отношение на ваксинирането. Търговията остана стабилна, а домакинствата и предприятията доказаха, че са по-приспособими от очакваното към живота в условията на COVID-19. След много месеци на ограничения както доверието на потребителите, така и туризмът показват възходяща тенденция, въпреки че заплахата от нов вариант трябва да се управлява внимателно, за да се гарантира безопасността на пътуванията. Тази обнадеждаваща прогноза се дължи и на правилните политически решения, взети в подходящия момент, като в нея се отчита значителният тласък, който Механизмът за възстановяване и устойчивост ще даде на нашите икономики през следващите месеци. Ще трябва да следим внимателно нарастващата инфлация, която се дължи не на последно място на по-голямото вътрешно и външно търсене. И както винаги трябва да имаме предвид различията между държавите. В някои държави членки икономическите резултати ще се върнат на равнищата отпреди кризата още през третото тримесечие на 2021 г., което е истински успех. При други държави обаче това ще стане по-късно. Политиките за подкрепа трябва да продължат толкова, колкото е необходимо, а държавите следва постепенно да преминат към по-диференцирани фискални подходи. Междувременно не трябва да се забавя темпът на ваксиниране на гражданите, за да можем да се защитим от вариантите на вируса.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: През тази година се очаква икономиката на ЕС да отбележи най-бърз растеж от десетилетия насам, подхранван от силното търсене както в Съюза, така и в световен мащаб, и от по-бързото от очакваното отваряне на сектора на услугите от пролетта. Благодарение на факта, че ограниченията през първите месеци на годината засегнаха икономическата активност в по-малка степен от очакваното, сега актуализираме нашата прогноза за растежа за 2021 г. с 0,6 процентни пункта. Това е най-високата корекция във възходяща посока, която сме правили от над 10 години и е в съответствие с рекордно високото доверие на предприятията през последните месеци. С въвеждането на Механизма за възстановяване и устойчивост Европа има уникалната възможност да отвори нова страница за по-силен, по-справедлив и по-устойчив растеж. От съществено значение е подкрепата на политиката да бъде запазена толкова дълго, колкото е необходимо, за да може възстановяването да продължи. Много е важно да увеличим усилията си за ваксиниране, като се основаваме на впечатляващия напредък, постигнат през последните месеци. Разпространението на варианта Делта напомни категорично, че все още не сме излезли от пандемията.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 26 юни. Що се отнася до всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 28 юни включително. Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако бъдат обявени правдоподобно нови конкретни и подробни мерки.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде есенната икономическа прогноза от 2021 г., която се очаква да бъде публикувана през ноември 2021 г.

За повече информация

Пълен документ: Лятна икономическа прогноза за 2021 г.

Още новини