Начало Новини Актуално Лоялни отношения при веригата за доставки на храни: Комисията предлага да се увеличи прозрачността при ценообразуването

Лоялни отношения при веригата за доставки на храни: Комисията предлага да се увеличи прозрачността при ценообразуването

Актуално

EKСлед като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, днес Комисията представя третия елемент за постигане на по-лоялни практики при веригата за доставки на храни чрез въвеждането на по-голяма прозрачност при обявяването на цените по протежение на цялата верига.

Европейската комисия внесе предложение, с което се изисква на всеки етап от веригата за доставки на храни, през който преминават продуктите на хранително-вкусовата промишленост, да се обявяват най-важните ценообразуващи елементи.

Разликите между покупните и продажбените цени могат да предоставят информация за междинните разходи (като транспорт, застраховане, складиране и т.н.) между продавача и купувача. По-голямата прозрачност ще позволи да се взимат по-добри делови решения и ще подхранва доверието в лоялното ценообразуване на всеки етап на веригата за доставки на храни.

Наличието на актуална и лесно достъпна информация за пазарната конюнктура също е от ключово значение за добрата конкурентоспособност на световния пазар.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:

„Укрепването на позицията на земеделските производители по веригата на предлагане на храни е приоритет за Комисията. Повишената прозрачност на пазара ще направи информацията за ценообразуването по-ясна и по-достъпна, с което ще се насърчат лоялните отношения по цялата верига, а интересите ще бъдат по-балансирани. Тези нови правила ще допълнят наскоро приетата директива за забрана на нелоялните търговски практики и ще бъдат от полза за по-малките и слаби участници във веригата за доставки на храни. Въвеждането им отразява значителната обществена подкрепа в целия ЕС за засилване на ролята на земеделските производители във веригата за доставка на храни“.

Докато от една страна има много информация за динамиката на селскостопанските пазари (цени, производство, запаси и т.н.), почти няма информация за други ключови пазари по веригата за доставки на селскостопански продукти и храни – като преработката на храни и търговията на дребно, които са именно звеното между земеделските производители и потребителите. Тази асиметрия в наличието на информация между земеделските производители и останалите участници във веригата за доставки на храни поставя първите в изключително неизгодно положение на пазара и поражда опасения за нелоялни търговски отношения. Липсата на информация от преработвателите и търговците на дребно за динамиката на пазара е известна като „ черната кутия“ на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни. Днешното предложение представлява ключът за отварянето на тази кутия.

Предложените мерки ще обхванат месото, яйцата, млечните продукти, плодовете и зеленчуците, полските култури, захарта и зехтина. Те са разработени въз основа на системите за събиране на данни и процедурите, които вече са въведени и използвани от операторите и държавите членки при докладването на пазарна информация на Комисията, само че с разширяване на обхвата. Всяка държава членка самостоятелно ще събира данни за цените и пазарите. Комисията препоръчва на държавите членки да изберат най-икономически целесъобразния подход и фокусът им да не са малките и средни предприятия, за да се намали административната тежест. Държавите членки ще предоставят данните на Комисията, която от своя страна ще публикува наблюденията на своя портал за данни за хранително-вкусовата промишленост и обсерваториите на пазара на ЕС. Изключително важно е предоставяната от държавите членки информация да е точна и актуална.

В съответствие с процедурите на Комисията за по-добро законотворчество, предложението е публикувано за обществено допитване за четириседмичен срок. След това то ще бъде прието от Европейската комисия и се очаква да влезе в сила шест месеца след приемането му.

Контекст

От началото на своя мандат Комисията полага усилия, за да осигури по-лоялни и балансирани отношения по веригата за доставки на храни.

През 2016 г. бе създадена Експертна група за селскостопанските пазари, която да проучи ролята на земеделските производители във веригата за доставки на храни и да препоръча как тя би могла да бъде засилена и подобрена.

Въз основа на тези препоръки, през 2017 г. Комисията публикува първоначална о-ценка на въздействието и обществена консултация за усъвършенстване на веригата на доставка на храни – при всяка от които бяха обхванати три елемента: нелоялните търговски практики, сътрудничеството между производителите и прозрачността на пазара.

През февруари 2018 г. бе публикувано проучване на общественото мнение в ЕС, при което повечето от респондентите (88 %) изразиха мнението, че засилването на ролята на земеделските производители във веригата за доставки на храни е важно. Тази тенденция бе потвърдена в обществената консултация от 2017 г. относно модернизирането на общата селскостопанска политика на ЕС, при която 96 % от респондентите изразиха съгласие с твърдението, че сред целите на тази политика трябва да бъде засилване на позицията на земеделските производители във веригата на създаване на стойност.

Миналата година Комисията представи предложението си за забрана на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, което беше гласувано от съзаконодателите през април 2019 г. Тези нови норми ще защитават всички европейски земеделски производители, както и малките и средните доставчици, срещу нелоялните търговски практики по веригата за доставки на храни.

За повече информация

Още новини