Начало Новини Актуално Лошите жилищни кредити в България надхвърлиха 10%

Лошите жилищни кредити в България надхвърлиха 10%

Актуално

Лошите и преструктурирани кредити продължават да растат и през последния месец на 2009 г., като достигат ниво от 10,6%. За пръв път тази граница прехвърлят и нередовните платци при жилищните кредити. Наблюдава се повишение на лошите кредити при всички видове продукти, фирмените задължения отчитат неизпълнение при 9,98 на сто от случаите.

Потребителските кредити не са обслужвани редовно в 12,25 % от случаите, а забавените плащания в графата „други кредити" са с най-висок процент - 13,17 на сто, пише вестник Земя. Като цяло заемите през декември остават почти без промяна като обем. В края 2009 г. кредитите за Неправителствен сектор възлизат на 50,972 млрд. лв. при 50,968 млрд. лв. месец по-рано.

* * *

Лошите и преструктурирани жилищни кредити продължават да растат и през последният месец на 2009 г. и прехвърлиха за първи път нивото от 10%. Близо 10,35% от ипотеките вече са в графата „лоши“, показа статистиката на БНБ, при 9,7% месец по-рано. За декември необслужваните ипотечни заеми са за 868 млн. лв. от общо 8,4 млрд. Фирмените задължения отчитат неизпълнение при 9,98 на сто от случаите, а лошите потребителски заеми растат до 12,25%.

През декември проблемните и преструктурирани кредити се увеличават с 204 млн. лв. до 4,1 млрд. лв. Ръстът им за цялата година е 2,93 млрд. лв., или с 248%. Спрямо средата на годината необслужваните заеми са скочили двойно. Общият им дял от кредитния портфейл на банковата система към полугодието беше 4,6% от всички отпуснати, а през декември необслужваните заеми са близо 9,6 на сто от отпуснатите средства (без овърдрафт), пише вестник Класа.
В края на миналата година гуверньорът на БНБ Иван Искров прогнозира, че необслужваните банкови кредити ще достигнат около 6%. „Независимо че през 2009 г. имаме нарастване на просрочените и необслужваните кредити от 2,4 на около 6%, което е нормално в затруднена икономическа ситуация, българската банкова система изгради солидни буфери за посрещане на тези предизвикателства заради строгата регулация“, коментира тогава Искров.

Все пак данните за декември отчитат продължаващ кредитен ръст въпреки рецесията. Отпуснатите средства за нефинансови предприятия нарастват с 2,3% на годишна база до 30,929 млрд. лв. Кредитите за домакинства са 19,139 млрд. лв., а ръстът им – 5,8% спрямо същия месец на 2008 г. Силен ръст - с 20,7%, отчитат заемите за финансови предприятия. В същото време срочните депозити (с договорен срок до 2 г.) отбелязват впечатляващ ръст от 19,1%. Все пак техният ръст също се забавя спрямо постигнатите 25,3% към ноември 2009 г. През декември кредитният портфейл на банките се увеличава с 14 млн. лв., или 0,03% на месечна база до 50,07 млрд. лв.

Още новини