Начало Новини Актуално Липсват документи за скандалната продажба на Дома на отбраната в Стара Загора

Липсват документи за скандалната продажба на Дома на отбраната в Стара Загора

Актуално

Няма никакви документи за продажбата на Дома на отбраната в Стара Загора, въпреки че по силата на действащия Закон за държавната собственост, всички сделки се финализират от областния управител, на чиято територия е имотът.

Това съобщи областният управител Йордан Николов, цитиран от вестник Старозагорски новини. Веднага след встъпването си в длъжност той поиска от Областната администрация пълни справки за всички извършени продажби на имоти на територията на Старозагорска област в периода 2001-2009 г., както и на всички извършени заменки от Министерството на отбраната за същия период. От тях лъснаха скандални факти около обръч от фирми, придобили части от централни старозагорски улици, но за Дома на отбрана (бившето ОСО) не е открит нито един документ.
Четириетажната административна сграда, находяща се в идеалния център на Стара Загора - ул."Цар Иван Шишман" 77 (на около 50 м от сградата на Областната администрация), с разгъната застроена площ от 1762.15 кв.м, беше продадена през 2004 г. от Министерството на отбраната за прескромната сума от 105 500 лв. без ДДС. Сделката е реализирана не чрез провеждането на търг или конкурс в съответствие с чл.14, ал.1 от Правилника за реда на уреждане на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, а чрез пряко договаряне. Преди осъществяването й не са били отправени покани до други потенциални купувачи, въпреки че заявка за закупуване на сградата е била депозирана от "Строителен холдинг Трейс груп" АД - Стара Загора. Предложението е било направено през октомври 2003 година с писма до Агенцията за приватизация - София, и управителя на "Воинтех" ЕООД. През същия месец изпълнителният директор на Агенцията за приватизация е отговорил, че няма да се открива процедура за приватизация на този имот.
Но само няколко месеца по-късно, т.е. на 26.02.2004 г., продажбата е била реализирана. Сградата е продадена на "Трейд груп 2000" ООД - София, регистрирана месец преди това. Във връзка с журналистическите разкрития на "Старозагорски новини" по това време Окръжна прокуратура - Стара Загора, извърши проверка и констатира, че:
"Длъжностни лица от държавната фирма "Воинтех" ЕООД - гр. София (фирмата, която се разпорежда с имотите на Министерството на отбраната), не са изпълнили служебните си задължения, С ЦЕЛ ДА НАБАВЯТ ОБЛАГА НА КУПУВАЧА - "ТРЕЙД ГРУП 2000" ООД - ГР. СОФИЯ, И ОТ ДЕЯНИЕТО СА НАСТЪПИЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ - НАД 1 000 000 ЛЕВА - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ.283а, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.282, АЛ.2 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС". Цитатът е дословен от Постановление No 1187 на Окръжна прокуратура - Стара Загора, от 25.10.2004 г.  
"Не става ясно по какви критерии е била избрана за купувач фирма "Трейд груп 2000" ООД - София, след като същата е била регистрирана непосредствено преди сделката на 23.01.2004 година. От изготвената по време на проверката експертна справка от независим лицензиран оценител е видно, че пазарната стойност на недвижимия имот възлиза на 1 129 200 лева и такава би следвало да бъде първоначалната стойност при договарянето с потенциални купувачи", пише в прокурорското постановление.
Но тъй като деянието е извършено в София (там е проведена процедура по приватизация и там е седалището на приватизиращата фирма и местоработата на съответните длъжностни лица), преписката е изискана от Софийска градска прокуратура през ноември 2004 г. От тогава до сега - ни знак, ни следа.
По време на управлението на тройната коалиция имаше две депутатски питания - какво стана с разследването на Дома на отбраната, но конкретен отговор така и не бе даден. Преди 4-5 м. от СГП са поискали справка от Окръжна прокуратура - дали такава преписка съществува, и от тогава... пак мълчание по темата. Това поставя под въпрос дали въобще и документите от прокурорското разследване в Стара Загора са в наличност, или и те липсват, както и документите в Областната управа.
В продължение на два управленчески мандата НДСВ стиска със зъби и нокти Министерството на отбраната. Това обяснява защо скандалът беше потулван цели 5 години. Сега обаче няма пречки въпросната сделка, реализирана по цена, 10 пъти под пазарната, да бъде разплетена и виновните длъжностни лица - наказани. За такива престъпления давност няма, твърдят прокурорите.

Още новини