Начало Новини Актуално Лиляна Павлова: Чрез отделна приоритетна ос ще бъдат подкрепени секторите туризъм и култура

Лиляна Павлова: Чрез отделна приоритетна ос ще бъдат подкрепени секторите туризъм и култура

Актуално
Лиляна Павлова

Публичните инвестиции в подкрепа на градското и регионалното развитие като основен приоритет за следващия програмен период 2014 - 2020 бяха представени днес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Това стана по време на официалното откриване на конференцията Интелигентни градски инвестиции – София. Партньор на конференцията е Оперативна програма Регионално развитие.

Универсално понятие за интелигентен град няма, но би следвало той да се отличава с интегрирано и устойчиво средносрочно и дългосрочно планиране, прозрачно и ориентирано към резултати управление, каза във встъпителното си изказване министър Павлова, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Според нея, за постигане на интелигентно градско развитие е необходимо всички заинтересовани страни – публичен сектор, граждани и бизнес да работят в синхрон, да формулират и изпълняват рационалните и ефективни градски политики. Нито една от заинтересованите страни не би могла сама да формулира правилната визия за развитието на градовете, допълни тя.

Министър Павлова изтъкна, че исторически погледнато, градовете винаги са били двигатели на културата и обществения прогрес. Те са центровете на търговията и икономическия живот, на науката и просветата. Безспорен факт е, че Европа е един от най-урбанизираните континенти. 73% от населението на ЕС живеят в градове. Подобни са показателите и за България, посочи регионалният министър.

Тя информира присъстващите, че Оперативна програма Регионално развитие предоставя подкрепа за 36 български града – центрове на агломерационни ареали, в разработването на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Тези планове следва да проучат детайлно градските територии, да определят зони за въздействие и най-важното - да формулират визията за развитие на градовете до 2020 г. Тук бих искала да апелирам към местните власти да ускорят процесите по разработване на интегрираните планове. От тяхната подготовка зависи определянето на размера и обхвата на инвестициите по оперативната програма за регионално развитие до 2020 г., призова министър Павлова.

Регионалният министър заяви, че предстои определяне на териториалния обхват на ОПРР в периода 2014 - 2020 г., чрез разработване на Националната концепция за пространствено развитие. За да се улесни прилагането на новите планове ще се наложи промяна в Закона за регионално развитие, посочи тя. Според нея интегрираните планове трябва да са част от системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.

Като втори основен приоритет министър Павлова посочи ефективното и пълноценно изпълнение на регионалната политика. Ще подкрепяме реализиране на секторни политики само с ясно регионално въздействие и надхвърлящи градското измерение. Така например, държавната политика за деинституционализация, подкрепата за висшите учебни заведения и професионалните училища са с ясно изразено регионално значение, но надхвърлят политиката за градско развитие. В рамките на тези политики попадат държавната здравна, социална и образователна инфраструктура, като ще се финансират инвестиции извън Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, заяви регионалният министър.

Лиляна Павлова каза, че се предвижда в отделна приоритетна ос да бъдат подкрепени секторите туризъм и култура. България и нейните региони притежават силно изразени предимства по отношение на туризма, природата и културно-историческото наследство. Ето защо развитието на регионалния туризъм може да бъде използвано като инструмент за регионално развитие и създаване на нови работни места, мотивира се тя.

Още новини