Начало Новини Актуално Ликвидират скандалните къщи на ул. Ангел Кънчев в Стара Загора

Ликвидират скандалните къщи на ул. Ангел Кънчев в Стара Загора

Актуално

На 23 септември 2010 г. Община Стара Загора подписа договор с пловдивската фирма "Румелия билдинг" ООД за учредяване на право на строеж срещу обезщетение. След безброй основателни оплаквания от граждани, които живеят в блоковете около пресечката на улиците "Граф Игнатиев" и "Ангел Кънчев", най-сетне дойде ред да се реши проблемът веднъж завинаги.

Това съобщи зам.-кметът Велизар Балабанов.
"Циреят", на чието място ще бъде изградена многоетажна комплексна сграда, всъщност са три общински жилища на пресечката на "Ангел Кънчев" и "Граф Игнатиев", в които преди повече от 15 години са настанени четири семейства. В момента колко души живеят там - не е ясно, но не са по-малко от 50. Има безброй обективни оплаквания от живеещите в съседните блокове за неспазване на никакъв ред и порядък, липса на хигиенни навици, постоянна гюрултия и пр. Преди година и половина Общината сложи подвижна тоалетна, но и тя беше поломена.
"Търсихме оптимално и комплексно решение. Това е първият възложен проект на новосъздадения отдел "Концесии и публично-частно партньорство", който приключи успешно.
С изграждането на сградата се решават едновременно четири проблема. Първо ще се ликвидира този "цирей" в центъра на града; Първо кметство ще освободи детската градина, в която в момента е настанено, и след ремонт тя ще изпълнява първоначалното си предназначение за много големия градски район. В новото кметство гражданите ще получат обслужване на европейско ниво; Не на последно място - ще се сдобием с три апартамента и два гаража", коментира зам.-кметът.
По негова информация законно настанените със заповед на Община Стара Загора четири семейства, които досега са обитавали тези три къщи, ще бъдат пренастанени в други общински жилища, за което вече имат издадени заповеди. Към самонастанилите се Общината няма ангажимент.
С Решение No 867 от 24.06.2010 г. по Протокол No 41 от заседание на Общинския съвет е проведен публично оповестен конкурс за изграждане на това място на комплексна многофунционална сграда за обществено и жилищно обслужване.
Архитектите на Oбщината са изготвили заданието и параметрите на конкурса.
В бъдещата многофункционална сграда Община Стара Загора няма да вложи нито лев. Срещу учреденото право на строеж "Румелия билдинг" ООД се задължава да проектира и изгради за своя сметка 7-етажна комплексна сграда със застроена площ от 431.74 кв.м и разгъната застроена площ от 2395.94 кв.м, съгласно инвестиционния проект: Подземен етаж с 20 складови помещения и 9 гаражни клетки, от които две - собственост на Община Стара Загора; Първи етаж - четири обекта за стопанска дейност, три гаражни клетки и един фронт-офис със застроена площ 53.46 кв.м, собственост на Общината. Втори етаж - целият собственост на Община Стара Загора, който включва осем офиса с размери от 13.37 до 30.15 кв.м, конферентна зала - 60.38 кв.м, тоалетни за посетители и персонал с преддверия, асансьор за инвалиди от първи до втори етаж. На трети, четвърти, пети и шести етаж са разположени 17 апартамента. На седми етаж има три апартамента с площ от 42.29 кв.м, 67.48 кв.м и 84.68 кв.м - всички собственост на Община Стара Загора.
Спечелилият инвеститор ще предостави 25% от разгънатата застроена площ на Община Стара Загора. Пренастаняването и отстраняването на "скандалните" къщи ще приключи до средата на октомври т.г.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини