Начало Новини Актуално Лектория Слънчевата система - нашият галактически дом (нови открития и стари загадки)

Лектория Слънчевата система - нашият галактически дом (нови открития и стари загадки)

Актуално
1plakat astro 2016 Институт за космически изследвания и технологии към БАН и Художествена галерия Стара Загора, със съдействието на Община Стара Загора, Регионален академичен център Стара Загора и Българско астронавтическо дружество клон Стара Загора организират лектория Слънчевата система нашият галактически дом (нови открития и стари загадки)

 

Слънчевата система е сложен конгломерат от твърдо вещество, неутрален газ, плазма, прах, високоенергетични заредени частици и електромагнитни полета. При нейното проучване възникват три генерални въпроса:

Видеозапис на темата от 4 май Съвременни изследвания на планетите и техните спътници. Орбитални резонанси и екзопланетни системи.

1. По какъв начин тя е възникнала преди 5 милиарда години и как се е развивала досега?

2. Какви са днешните й параметри?

3. Каква ще бъде близката и далечна еволюция на Слънчевата система?

В лекторията са демонстрирани съвременните представи за Слънчевата система и екзопланетите, както и реализацията на актуални и перспективни космически проекти на Човечеството.

04 май, 18.00 ч. - Съвременни изследвания на планетите и техните спътници. Орбитални резонанси и екзопланетни системи.

В лекцията е демонстрирана кратка история на изследванията на Слънчевата система - от древността до наши дни. Дефинирани са трите етапа на проучванията: Първи - Наблюдения с просто око на видимите движения на планетите и определяне на истинските им положения в космическото пространство, Втори - Телескопична ера в наблюденията на планетите и техните спътници, както и комети, астероиди, космически прах и газ, Трети - Космическа епоха на директни изследвания на телата от Слънчевата система, посещение на хора на Луната, колонизиране на планетите и техните спътници.
По време на изложението се показват основните космогонични етапи от развитието на Слънчевата систена, орбиталните резонанси в спътниковите им системи и сегрегацията на веществото в хода на еволюцията й.

В заключение са показани успехите в откриването на екзопланетни системи и намирането на планета - равнозначна на Земята и движеща се около звезда, подобна на Слънцето.

11 май, 18.00 ч. -  Слънцето – нашата най - близка звезда

В лекцията са показани съвременните астрофизични знания за Слънцето, неговите основни физични свойства, химичен състав, строеж и еволюция. Разказът продължава с разкриване на тайните на слънчево - земните взаимодействия, влиянието на слънчевата активност върху процесите, протичащи в геосферата и атмосферата, както и върху живата природа на Земята.
Демонстриран е фактът, че земната повърхност и най-ниските слоеве на атмосферата - т. н. тропосфера получават енергия непосредствено от Слънцето. Основният приток на енергия в системата атмосфера - Земя се осигурява от слънчевата повърхност - фотосферата в спектралния диапазон от 0.1 до 4 мкм. При това, в диапазона 0.3 мкм до 1.5 - 2 мкм земната атмосфера е напълно прозрачна за слънчевото излъчване.

21 май, 21.30 ч. - Нови хоризонти към периферията на Слънчевата система

В лекцията е направен преглед на най-новите изследвания на далечните тела в Слънчевата система. Показани са резултатите от изследванията на кометата Чурюмов - Герасименко от Автоматичната междупланетна станция (АМС) Розета, както и на планетоида Плутон и системата от негови спътници от АМС Ню хорайзън.

Показани са резултатите от дългогодишните изследвания на периферията на Слънчевата система - Поясът на Куипър и Облакът на Оорт, съдържащи вещество от най-ранните стадии от нейната еволюция.

25 май, 18.00 ч. - Животът на Марс

В лекцията са показани основните резултати от почти половинвековната история на изучаването на Червената планета - Марс с помощта на автоматични междупланетни станции и спускаеми апарати. Разказът демонстрира най-новите данни за нейната атмосфера, повърхност, типичните ландшафти и наличието на вода в замръзнало и течно състояние.
Даден е отговор, какво може да се очаква от работата на марсоходите, може ли да има предпоставки за наличие на живот на Марс и разбира се генералния въпрос: Възможно ли е да бъде колонизирана планетата и максимално пригодена за живот на хората в обозримо бъдеще?

Показани са основните усилия на новите поколения изследователски сонди на Марс и по-специално участието на България в европейския изследователски проект Екзо Марс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още новини