Начало Новини Актуално Лекарите започват протести, искат оставки на министри

Лекарите започват протести, искат оставки на министри

Актуално

Стара ЗагораБългарският лекарски съюз (БЛС) проведе 50-ти извънреден събор и взе конкретни решения за започване на протести в цялата страна, заради финансовия колапс в здравеопазването. Делегатите на Събора настояват за оставката и свалят доверието си от финансовия министър Симеон Дянков, зам.-министъра на финансите и председател на НС на НЗОК - Владислав Горанов и министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, които с действията и бездействията си уронват престижа на българския лекар, се казва в съобщение, публикувано на сайта на БЛС.

Решение
1. Българският лекарски съюз обявява провеждане на ефективни протестни действия:
- От 17.09.2010 г. БЛС предприема символични протестни действия;
- На 4 октомври 2010 - лечебните заведения за болнична помощ внасят съдебни искове срешу НЗОК за неизплатени суми;
- На 11 октомври 2010 г. - провеждане на регионални протести;
- На 15 октомври 2010 г. - организира Национален протестен митинг-шествие в гр. София.
2. Българският лекарски съюз оттегля участието си в комисии и работни групи в различните държавни институции.
3. Българският лекарски съюз отказва да участва в срещи и мероприятия във всички държавни институции до решаване на поставените искания в Декларацията от 50-я Извънреден събор на БЛС;
4. Делегатите на Събора препоръчват единодушно на ЦКПЕ да разгледа членството в БЛС на лекарите-депутати в Народното събрание, които с поведението си допускат приемане на бюджет за 2011 г., застрашаващ конституционните права на гражданите за достъпна и качествена медицинска помощ.
5. УС на БЛС да внесе в Министерство на здравеопазването предложение за остойностени медицински услуги на ниво, посочени в НАРЕДБА № 17 от 11 юли 2006 за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, с цел прилагането им в целия сектор здравеопазване.
6. Избира Организационен комитет за протестите в състав председателите на РК на БЛС и УС на БЛС, със следните задачи:
- УС на БЛС да изготви обръщение до членовете на БЛС с необходимата информация за мотивите за протестните действия, формата на протеста, данни от проведените срещи и разговори с държавните институции и резултатите от тях;
- Да се проведат спешни регионални общи събрания до 11.10.2010 г. и внасяне на Декларацията от 50-я Извънреден събор на БЛС до областните управители по региони.
7. Организационният комитет да изготви и представи план за действие на протеста, съдържащ: дата, място и форма на протестните действия и изготвяне на декларация с основните искания и внасянато й в Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Народното събрание и НЗОК.
Определя 10-дневен срок на институциите за отговор по поставените в декларацията искания
8. При непостигане на резултати от поставените в Декларацията искания да се пристъпи към ефективни стачни действия при следните условия:
- синхронизиране на действията на БЛС с национално представените синдикати от здравеопазването за провеждането на ефективни стачни действия;
- активно търсене на подкрепата на пациентски организации за стачните действия; 
- съвместни мероприятия в национален план със структурите от Обществения съвет по здравеопазване до постигане на приетите от Събора на БЛС искания и Декларацията от протестния митинг.
9. Делегатите на Събора настояват за оставката и свалят доверието си от финансовия министър Симеон Дянков, зам. министъра на финансите и председател на НС на НЗОК - Владислав Горанов и министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, които с действията и бездействията си уронват престижа на българския лекар.

Още новини