Начало Новини Актуално Лаборатория на СЖС е сред 10-те лаборатории с най-модерно оборудване в Европа

Лаборатория на СЖС е сред 10-те лаборатории с най-модерно оборудване в Европа

Актуално
лаборатория СЖС

Bисокотехнологичната лаборатория на СЖС (SGS), намираща се във Варна, се нареди сред десетте най-добре оборудвани в Европа. Факт е, че все повече международни компании тестват продукцията си в България и конкретно в лабораторията на СЖС за генно-модифицирани организми, диоксини и други.

Това признание има и общо значение за България - не е необходимо държавата да инвестира средства в изграждането на нови скъпи центрове за измерване и анализ. Вече не се налага изпращането на храни и други продукти за тестове в чужбина, заявяват от лабораторията на СЖС.

Центърът разполага с високо квалифицирани експерти и първокласно оборудване като най-висок клас течен хроматограф с троен масселективен детектор, газов хроматограф с масселективен детектор с висока резолюция, най-съвременен апарат за анализ на тежки метали и елементен състав. Въведени са методи за анализ на ГМО чрез полимерна верижна реакция в реално време. Лабораторията е единствена в България за анализ на диоксини и фурани и извършва най-широкия обхват анализи на пестициди в страната.

Лабораторията на СЖС във Варна участва всяка година в различни видове анализи заедно с над 200 лаборатории от цял свят. Все повече международни компании от Швейцария, Италия, Гърция, Румъния, тестват продукцията си в България за ГМО, диоксини и други.

Г-жа Пашова, ръководител на лабораторията на на СЖС, коментира: Отличните резултати от контролните тестове са признание за нас. Важно е да се знае, че в страната има център за независими анализи с такъв капацитет – на фона на дебатите за съдържанието на соя, ГМО и други елементи в храните не е необходимо да се изграждат нови центрове за анализ.
Лабораторията непрекъснато e обект на проверки, както от сертифициращи организации като БСА и UKAS, така също и от клиенти. Участва в тестове за пригодност на GAFTA и FOSFA, което й позволява да бъде арбитражна лаборатория при търговски спорове.

Лабораторията на СЖС във Варна е акредитирана по ISO 17025 и притежава сетрификат № 86ЛИ, издаден от Българската служба за акредитация, валиден до 2013 г.

СЖС България е филиал на групата SGS и е официално регистрирана в страната през 1991 г. Компанията притежава голям опит и познания за нуждите на бизнес клиентите и условията на сертификационния пазар у нас. Разполага с офиси в София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен, Велико Търново и Добрич.
Част от услугите включват анализи на зърнени култури, нефт и нефтени продукти, текстил. В порт-фолиото на компанията влизат и услугите аутсорсинг, управление на риска, технически консултации и обучения. С дейността и анализите си СЖС България  доказва съответствието на стоките с изискванията по договорите, подпомага бързината и ефикасността при извършването на търговските сделки, спомага за  намаляването на рисковете и улеснява кредитните процеси.

Още новини