Начало Новини Актуално Лаборатория на ЦИЕС с нов обхват под акредитация

Лаборатория на ЦИЕС с нов обхват под акредитация

Актуално
ЦИЕС

Лаборатория за изпитване на строителни продукти (ЛИСП) към Центъра за изпитване и европейска акредитация (ЦИЕС) разшири обхвата на продуктите и показателите, за които извършва изпитвания. Новите продукти и показатели са в обхвата на акредитация на ЛИСП, влизащ в сила от месец юни, 2012 г.

1. Продукти, влизащи в акредитацията:
2. Вода за направа на бетон
3. Микросилициев прах за бетон
4. Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор
5. Продукти за бетони и разтвори
6. Комплекти неносещи фасадни стени и комплекти вътрешни преградни стени
7. Гипсови продукти
8. Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани; комплекти за външни стенни облицовки
9. Продукти от плоско и профилирано стъкло и стъклени блокчета; системи за остъкляване и уплътняване (остъклени фасади)
10. Продукти и системи/комплекти за хидроизолация
11. Подови покрития
12. Врати, прозорци, капаци
13.Строителни лепила
14. Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, съединителни продукти и др.)
15. Устройства за отопление (радиатори, конвектори и други неподвижни излъчватели на топлина)
16. Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация
Показатели за изпитване от т.5 до т. 16
Негоримост
Топлина на изгаряне
Изпитване с източник на единичен пламък
Топлинно въздействие от единичен горящ предмет
Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина – за съответния продукт

ЛИСП извършва изпитвания по хармонизирани технически спецификации, даващи презумпция за съответствие и основание за нанасяне на СЕ маркировка от страна на производителя.
Протоколите, които издава ЦИЕС носят знака на БСА, което гарантира достоверността и условията, при които са издадени.

Още новини