Начало Новини Актуално КЗК започва проучване на пазарите за производство на бензин и дизелово гориво

КЗК започва проучване на пазарите за производство на бензин и дизелово гориво

Актуално
Проверка на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува секторен анализ, в който ще бъде проучена конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво в страната, както и причините, обуславящи повишението на цените на дребно.

Производството е образувано във връзка с постъпило писмо от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно сигнал от браншови организации в сектора на автомобилния транспорт, свързан с крайните цени на горивата, съобщава на сайта си комисията.

Според подателите на сигнала наблюдаваното повсеместно покачване на цените на горивата не се дължи на обективни причини, а по-скоро на антиконкурентно поведение.

През юли 2009 г. КЗК постанови решение по преписка за установяване на картелно споразумение и злоупотреба с господстващо положение, в което детайлно беше разгледано поведението на участниците на пазарите на горивата в страната, за периода от 2005г. до 2008г. Тогава въз основа на разширената технико-икономическа експертиза и направения икономически и правен анализ, Комисията установи, че няма доказателства за наличие на картелно споразумение  и злоупотреба с господстващо положение на пазара и че покачването на цените на дизела и бензина през изследвания период е в паралел с обективни фактори, действащи в национален и международен мащаб.

Предвид значимостта на този пазар и продуктите, които се предлагат на него, КЗК счита, че е необходимо, в рамките на обстоен секторен анализ, да бъде събрана надеждна и съпоставима информация, която да обхване периода от 2008 г. досега, чрез което да се установят евентуални промени в поведението на компаниите в разглеждания сектор.

Още новини