Начало Новини Актуално КЗК разреши на СМЕ да придобие bTV

КЗК разреши на СМЕ да придобие bTV

Актуално

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на пряк едноличен контрол от страна на СМЕ Медиа Ентърпрайсиз Б.В., Нидерландия върху Болкан Нюз Корпорейшън ЕАД (БНК), гр.София и ТВ Юръп Б.В., Нидерландия. През февруари досегашният собственик на телевизията - компанията News Corporation на Рупърт Мърдок съобщи, че е постигнала споразумение за продажбата на bTV.

Сделката включва 100% от собствеността на bTV, двата специализирани канала bTV Comedy и bTV Cinema, заедно със 74-процентовия дял на News Corporation в Радиокомпания Си. Джей, която управлява няколко радиостанции, съобщи econ.bg. Сумата, която ще плати CME на News Corporation, e 400 млн. щатски долара (290,39 млн. евро). Цената е няколко пъти по-ниска от тази, която се спрягаше като възможна в момента, в който се появиха първите информации за продажбата на bTV.
В процеса на проучването КЗК изследва пазарите, върху които операцията ще окаже въздействие, а именно тези на телевизионно разпространение, телевизионно съдържание и предоставяне на радио услуги, съобщават от антимонополния орган.
Анализът на пазара на телевизионно разпространение установи лидерска позиция на БНК на този пазар. Изследвайки пазарните позиции и на другите участници на него, Комисията констатира отношения подобни на тези при олигопола, в резултат на което може да се приеме, че групата на MTG (NOVA, каналите Diema и ММ) се явява основен конкурент на групата на БНК, като двете групи си оказват взаимно конкурентен натиск.
Предвид това обстоятелство, Комисията счете, че планираната сделка няма да промени значително пазарното положение на БНК. Господстващата позиция на групата на БНК на пазара на телевизионно разпространение е установена далеч преди сделката, а след нейното осъществяване пазарният дял на групата ще нарасне с малко над 1%. От друга страна, съществуващите към момента бариери са преодолими, макар да са необходими значителни финансови и организационни ресурси за заемане на по-голям пазарен дял от телевизионните оператори.
Комисията установи също, че на пазара на телевизионно разпространение са налице т.нар. балансиращи фактори, в лицето на очакваната цифровизация на ефира. Преходът от аналогово към цифрово телевизионно разпръскване се очаква да промени пазарната структура като разшири пазара и постави повече телевизии в равностойно положение по отношение на разпространението и достъпа до аудитория. В тази връзка Комисията очаква да се прояви допълнителен конкурентен натиск от страна на по-малките играчи на пазара.
По отношение на продажбата на съдържание Комисията счита, че сделката няма да породи негативни последици поради обстоятелството, че бариерите за навлизане са лесно преодолими и пазарът се характеризира като достъпен за нови участници.
По отношение на пазара на радио услуги, проучването установи, че комбинираният пазарен дял на участниците в концентрацията е под 10%, което е достатъчно основание за да се приеме, че в резултат на сделката конкуренцията не би била застрашена.
Въз основа на направената задълбочена оценка и заключения по отношение на съответните пазари, Комисията прие, че концентрацията, въпреки че включва участник с господстващо положение на пазара на телевизионно разпространение, няма да окаже негативно влияние на който и да е от анализираните пазари. В резултат на сделката нито ще бъде намален избора, нито качеството на услуги, а бъдещата цифровизация се явява изключително мощен фактор, който ще стимулира конкуренцията, доколкото преминаването към цифрово телевизионно разпространение е сигурен и необратим процес.

Още новини