Начало Новини Актуално КЗК отказа да спре търга за строежа на лот 2 на Тракия

КЗК отказа да спре търга за строежа на лот 2 на Тракия

Актуално

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е оставила без разглеждане жалбата на Щрабаг срещу търга за строителството на лот 2 от магистрала Тракия, която трябва да свързва Стара и Нова Загора. Решението може да се обжалвано в 7-дневен срок. Щрабаг настояваше антимонополният орган да прекрати процедурата. Австрийците са категорични, че тяхната ценова оферта неоснователно не е била отворена публично на 5 февруари.

По закон пликът с цената на участник, който не покрива условията, не се отваря. Освен това към момента на подаване на жалбата няма решение за класиране, което да се оспорва, предаде econ.bg. Припомняме ви, че на 5 февруари бяха отворени ценовите оферти на половината от 8 участника в търга. Най-ниска цена - 137 млн. лв., предлагана от обединение Магистрали Трейс.
Възложителят на обекта (Агенция Пътна инфраструктура - бел.ред.) счита, че жалбата е недопустима, тъй като обжалваното от Щрабаг АГ действие въобще не може да бъде определено като такова, извършено от възложителя.
Не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че комисията за разглеждане и оценка на офертите няма възможност да прецени дали подадените оферти отговарят на предварително обявените условия. Това се посочва в становището на АПИ, включено в решението на КЗК.
На 05 февруари публично са били отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата, в присъствието на представители на същите. Критерият, който възложителят е избрал като водещ за оценката на предложенията по процедурата, е най-ниска цена.
В Закона за обществените поръчки (ЗОП) не е предвидена възможност комисията за оценка да обявява мотивите за недопускането до отваряне на ценовите предложения на предложените за отстраняване участници на този етап от процедурата, нито възложителят следва да постановява какъвто и да било акт преди комисията да е предала протокола от своята дейност, посочват още от АПИ.

Още новини