Начало Новини Актуално КЗК отхвърли искане за спиране на процедурата за Автомагистрала Тракия - участък Лот 2

КЗК отхвърли искане за спиране на процедурата за Автомагистрала Тракия - участък Лот 2

Актуално

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение искането на Обединение Национални транспортни оси за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово – Бургас, участък ЛОТ 2 Стара – Загора – Нова Загора, от км 210+100 до Км 241+900, открита с Решение № 22/22.01.2010г., съобщиха от комисията.

Определението подлежи на обжалване пред 3-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, предаде Агенция Фокус. По твърденията в жалбата за извършени нарушения в процедурата за възлагане на обществената поръчка и незаконосъобразност на решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, КЗК ще се произнесе в законоустановения срок.

Още новини