Начало Новини Актуално КЗК остави без уважение жалбата за избор на консултант за лот 2 на магистрала Тракия

КЗК остави без уважение жалбата за избор на консултант за лот 2 на магистрала Тракия

Актуално

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на Обединение Национални транспортни оси за избор на консултант за изпълнението на строителството на Лот 2 на автомагистрала Тракия, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Жалбата на Обединение Национални транспортни оси бе срещу Решение 84/15.04.2010 на председателя на УС на Агенция Пътна инфраструктура за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на лот 2 Стара Загора – Нова Загора на автомагистрала Тракия, предаде Агенция Фокус.
Жалбоподателят твърди, че е незаконосъобразно отстранен, като посочва, че в протокола на комисията, провеждаща процедурата и в решението на възложителя липсват обективни мотиви за отхвърляне на подробната писмена обосновка за предложената от него с 40,92% по-ниска цена от средната цена на останалите оферти и счита, че не е направен задълбочен анализ на изложените от него факти и обстоятелства.
След преценка на обстоятелствата по жалбата КЗК счита, че не е налице нарушението, за което твърди Обединение Национални транспортни оси.
Заключението на комисията, провеждаща процедурата, е направено по изложените в писмената обосновка доводи, извършен е анализ на всяко от посочените в нея обстоятелства.
Протоколът на комисията е мотивиран и съдържа всички необходими реквизити. Съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗОП, в компетентността на тръжната комисия е преценката доколко посочените обстоятелства в обосновката са обективни. Тази преценка е по целесъобразност, поради което правилността на изложените от комисията мотиви за неприемането на писмената обосновка не може да се обсъжда в производството по обжалване. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Още новини