Начало Новини Актуално Квартал Бедечка ще се развива с ниско строителство и много заленина

Квартал Бедечка ще се развива с ниско строителство и много заленина

Актуално
Загорка Бедечка

Стари дървета, зелени храсти, висящи от клоните лиани и пълзяща растителност - така изглежда днес южният край на създадения през 1958 г. върху 1060 дка парк Бедечка в североизточния край на Стара Загора. В представения от общинската администрация на Стара Загора нов Общ устройствен план на града половината от някогашния парк скоро ще се превърне в най-младия квартал на Стара Загора.

От юг той ще започва от ул. Христина Морфова (над Електротехникума), на запад ще граничи с бул. Иван Вазов (бившата Куйбишевска), на изток ще опира до ул. Хан Тервел, а на север ще граничи с пътя за предприятие Труд, минаващ край Стария чинар, пише вестник Национална бизнес поща.
ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ЦЯЛАТА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ Е РЕСТИТУИРАНА от съда в полза на наследилите земите на някогашните градини, простирали се тук, и понастоящем е частна собственост. Днес, ако искаме да запазим цялата тази територия като парк, трябва да я отчуждим и заплатим на собствениците й много пари, с които Общината не разполага, казва зам.-кметът проф. Димитър Динев. В разпореждане на Общината са поземлени имоти в границите на бъдещия квартал Бедечка с площ приблизително 100 дка. Безспорно най-разумното решение е в квартала да допуснем ниско строителство със съответната инфраструктура, комуникации и много зеленина. Така мястото ще се превърне в наистина модерен и екологично чист зелен квартал на Стара Загора, убеден е проф. Динев. Той и главният архитект на общината арх. Иван Кирчев вярват, че подобно решение постига БАЛАНС МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НА СТАРОЗАГОРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. За първи път при изработването на подробния устройствен план (ПУП) на новия кв. Бедечка ще се приложи чл. 16 от Закона за устройство на територията. Според този член, при първа регулация на дадена територия общината редуцира площите на всички поземлени имоти с не повече от 25%. В случая с кв. Бедечка всеки собственик ще получи с 22% по-малко площ, отколкото е записано в документа му за собственост, пояснява арх. Кирчев. По този начин общината ще разполага с достатъчно площи, върху които да разположи улици, тротоари, паркове и зеленина.

В МАЛКИ ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПАРКОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЪРНАТИ И 100-ТЕ ДКА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ Градинка за релакс ще бъде обособена и около Стария чинар, за опазването и възстановяването на който вече има изработен специален проект. Минаващата през квартала р. Бедечка ще бъде обиколена от зелени ивици с подходяща растителност. Тъй като в парка съществуват цели групи ценни дървета, строителните петна ще се разполагат така, чеда не попадат върху тях. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ ПАРЦЕЛИТЕ ДА ИМАТ 40% ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Дори да влиза в двора им, частниците няма да имат право да отсекат нито едно дърво без одобрението на общината, казва арх. Кирчев. В квартала ще се строят само обекти, които не вредят на околната среда. Затова изграждането, например, на бензиностанции ще бъде забранено. Общината се отказва от възможността да обособи свои поземлени имоти, които би могла в последствие да продаде. Вместо това ги предоставя за озеленяване или за други обществени цели. Всичко това е реверанс към старозагорци, защото можеше просто да разпродадем парцелите в полза на общинския бюджет, посочва проф. Динев. ПРОКАРВАНЕТО НА ТОК, ВОДА, ГАЗИФИКАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ в девствената територия на някогашния парк е сериозен проблем от гледна точка на финансирането. Проблемен въпрос е и кой ще плати изграждането на улиците и тротоарите, които ще останат публична общинска собственост. Изграждането им по принцип е задача, която трябва да реши общината, посочва арх. Кирчев. През следващите години обаче общината едва ли ще има финансовата възможност да плати за всичко това, а и практиката сочи друг подход, казва проф. Динев. На базата на разработвания подробен устройствен план (ПУП) можем да разрешим на собствениците ДА ИЗГРАДЯТ ЗА СВОЯ СМЕТКА ВЪПРОСНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И СЛЕД ТОВА ДА ГИ ДАРЯТ НА ОБЩИНАТА Причината е, че тя няма възможност да ги направи, а интересът на инвеститорите налага това да се случи. Тази практика е от много години, в резултат на което се получава нещо като публично-частно партньорство, посочва проф. Динев.
Досега беше абсолютно невъзможно на територията на Бедечка да се проектира и строи. С приемането на Общия устройствен план, а сега и с процедирането на Подробния устройствен план на кв. Бедечка, вече няма проблем това да се случи. Например, веригата хипермаркети КАУФЛАНД ОТДАВНА ИСКА ДА СТРОИ ВЪРХУ СОБСТВЕН ПАРЦЕЛ ОТ 28 ДКА СВОЙ ОБЕКТ, но трябваше да дочака приемането на новия Общ устройствен план и ПУП.

Работата по бъдещия квартал не означава, че не мислим и за основното реконструиране и облагородяване и на останалата част от парк Бедечка, която се намира на север,и в която влиза и езеро Загорка. Още на следващата сесия на Общинския съвет ще бъде внесено предложение паркът да бъде преименуван на Загорка. Разработен е идеен проект, според който МАЛКОТО НА БРОИ ЧАСТНИ ИМОТИ В ЗАПАЗВАЩИЯ СЕ ПАРК ЩЕ БЪДАТ ОТЧУЖДЕНИ. Идеята е бъдещият парк Загорка да стане интелигентен, достъпен и безопасен парк - с велоалеи, атракции, водни площи, като обхване и площите източно от реката до шосето за с. Люляк.

Нашето намерение е до края на август подробният устройствен план на бъдещия кв. Бедечка да бъде изложен във фоайето на Общината преди предстоящето обществено обсъждане. Нека гражданите го разгледат внимателно, обсъдят и изложат своите възражения, за да се съобразим с тях, призовава проф. Динев.

 

Още новини