Начало Новини Съобщения Курс "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", 29 май – 2 юни, гр. София

Курс "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", 29 май – 2 юни, гр. София

Съобщения

Обучението се организира от Съюз по хранителна промишленост към ФНТС, съвместно с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, за да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 480 часа теория и 480 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП и АПБНБ Ви предлагат обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани два модула по 5 /пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс.

Допълнителна информация ТУК

Още новини