Начало Новини Актуално КС допусна разглеждането по същество на оспорването на президентските избори

КС допусна разглеждането по същество на оспорването на президентските избори

Актуално
Президетски избори

Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на 71 народни представители от 41-вото Народно събрание на Република България относно оспорване законността на избора за президент и вицепрезидент на Република България, произведен на 23 и 30 октомври 2011 г.

Конституира като заинтересувани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, главния прокурор, Върховния административен съд, омбудсмана, Централната избирателна комисия, новоизбраните президент и вицепрезидент Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, Института за модерна политика, Института за развитие на публичната среда и Българския Хелзинкски комитет, се съобщава на сайта на КС.

1. Изисква Централната избирателната комисия да представи в 3-дневен срок от получаване на определението следните писмени доказателства:

1.1. Образеца от бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на Републиката и Решението за утвърждаването му по чл. 162, ал. 1 от ИК, както по една бюлетина, с която е гласувано във всеки един от изборните райони;

1.2. Всички сигнали за гласуване с бюлетини, които не отговарят на критерия „непрозрачност”, като в тази връзка да се представят доказателства за резултатите от извършените проверки и взетите мерки, както и протоколите за установяване резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на секционните комисии в съответните секции;

1.3. Обобщени данни от секционните протоколи за общия брой на допуснатите до гласуване лица, дописани в допълнителната страница (под чертата) на списъка за гласуване за президент и вицепрезидент;
1.4. Копия от секционните протоколи, според които броят на реално гласувалите в съответната изборна секция лица надхвърля 936 (вж. Решение на КС № 2 от 2010 г. по к.д. № 10/2009 г.);

1.5. Информация за случаи в страната, при които в обявения резултат от изборите за президент и вицепрезидент са включени само данни от компютърните разписки на ОИК, без в ЦИК да са били представени оригиналните секционни протоколи. Ако такива случаи има, компютърните разписки да бъдат предоставени на Конституционния съд;

1.6. Постъпилите сигнали за допуснати нарушения на изборния процес в изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването, както и писмени доказателства за констатациите по тях и взетите мерки.

2. Изисква ГД ГРАО в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да представи в 3-дневен срок от получаване на определението данни за общия брой за страната на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци за избор на президент и вицепрезидент, включително в изборния ден (чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК), както и разпределението на този брой по отделни категории лица;

3. Изисква от министъра на вътрешните работи информация въз основа на какви данни на Министерството е извършено заличаване на избиратели от избирателните списъци по чл. 56, ал. 1 ИК, както и за общия брой на тези лица за цялата страна.

Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересуваните страни, като им се предоставя възможност в срок от 7 дни да представят писмени становища и доказателства по делото. Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който в същия срок може да представи допълнителни съображения по делото.

След получаване на становищата на страните и представените доказателства Конституционният съд ще прецени необходимостта от изискване и допускане и на други доказателства.

Съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев, Цанка Цанкова и Румен Ненков са подписали определението с особено мнение по допустимостта на искането.

Още новини