Начало Новини Актуално КРС глоби Глобул и Мобилтел заради високите цени на разговорите

КРС глоби Глобул и Мобилтел заради високите цени на разговорите

Актуално

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) санкционира Космо България Мобайл ЕАД (Глобул) и Мобилтел ЕАД (Мобилтел), както и лицата, представляващи предприятията, за неизпълнение на наложени от регулатора ценови ограничения, съобщиха от комисията. До изпълнение на задълженията им на всеки от операторите е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. седмично, а на представляващите ги лица са определени глоби в размер на 500 лв. седмично.


На 17 март 2009 г. КРС прие анализ и определи пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, определи предприятия със значително въздействие на същия и им наложи специфични задължения, предаде econ.bg. На трите български мобилни оператора Виваком, Глобул и Мобилтел, бяха определени ценови ограничения, изразяващи се в задължение за поетапно намаляване на цените за терминиране на мобилни разговори в техните мрежи по график, определен от регулатора. Считано от 1 януари 2010 г. цените за терминиране в мрежите на операторите следва да бъдат 20,5 ст./силен трафик и 15 ст./ слаб трафик.
Глобул и Мобилтел не представиха на регулатора подписани анекси към договорите за взаимно свързване, удостоверяващи прилагането на ценовите ограничения, включително и след изпратените от КРС покани за доброволно изпълнение. Регулаторът установи, че окончателното подписване на анексите от страните по съответните договори е препятствано от двата оператора, тъй като въвеждат допълнителни клаузи, които не са обективно необходими за реализация на взаимното свързване между мрежите.
Изпълнението на решението на КРС е от съществено значение за телекомуникационния сектор и потребителите. До приемането му българските мобилни оператори поддържаха най-високите цени на едро на разговори в техните мрежи, което създаваше условия за ограничаване на конкуренцията в сектора и увреждаше интересите на потребителите.
Предприетите от КРС действия бяха подкрепени и от страна на правителството. В края на миналата година премиерът Бойко Борисов проведе среща с участието на тримата мобилни оператори и председателя на КРС, в рамките на която бяха обсъдени проблемите в телекомуникационния сектор, а операторите поеха ангажимент да спазват графика за поетапно намаляване на цените за терминиране на трафик в мобилни и фиксирани мрежи.

Още новини