Начало Новини Актуално Кредитният рейтинг на България е потвърден на Baa3 с положителна перспектива от Moodys Investors Service

Кредитният рейтинг на България е потвърден на Baa3 с положителна перспектива от Moodys Investors Service

Актуално
Мудис рейтинг

Международната рейтингова агенция Moodys Investors Service актуализира своята оценка за икономическата ситуация в България. Кредитният рейтинг е потвърден на Baa3 с положителна перспектива. През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна. Според рейтинговата агенция растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със средства от ЕС.

Moodys посочва силните страни на България, сред които са членството в ЕС, което осигурява финансова подкрепа и стимули за реформи, както и разумната фискална политика, ниският държавен дълг и поддържането на значителни фискални резерви. При съотношение на консолидиран държавен дълг към БВП от 14% България е третата най-малко задлъжняла страна в ЕС след Естония и Люксембург.
Moodys обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяването на устойчив икономически растеж. Факторите, свързани с процеса на конвергенция, водещи до влизането на България във валутния механизъм ERM II, също биха спомогнали за бъдещото повишение на кредитния рейтинг на страната, става ясно от информацията на финансовото министерство, информира insmarket.bg.

През 2010 година дефицитът по текущата сметка се трансформира в малък излишък в периода януари-октомври, като резултат от свиването на търговския дефицит наполовина и нарастването на излишъка по сметката на услугите. Платежният баланс остана на дефицит поради спада на преките чуждестранни инвестиции и други капиталови потоци от една страна и големите погашения по външните задължения, от друга. Предвид външните фактори и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макростабилност, посочва още в анализа си рейтинговата агенция.

Още новини