Начало Новини Актуално Кредитната перспектива за България е стабилна

Кредитната перспектива за България е стабилна

Актуално
Стара Загора

Японската рейтингова агенция JCR потвърди кредитния рейтинг на Република България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута. Перспективата на страната ни се променя от отрицателна на стабилна.

Рейтингът се основава преди всичко на разумната фискална политика на кабинета, довела до значително намаляване на държавния дълг и натрупване на голям фискален резерв, на поддържането на стабилен валутен борд чрез сътрудничество между правителството и Българската народна банка, както и на разширения производствен капацитет в резултат на солидния приток на субсидии от ЕС и преки чуждестранни инвестиции, предаде правителствената пресслужба. От друга страна, рейтингът остава ограничен от значителния външен дълг на частния сектор в страната и факта, че неговата индустриална трансформация е все още на начален етап.
Перспективата на рейтинга беше ревизирана от отрицателна на стабилна. Външната позиция на страната беше подобрена чрез значително намаляване на дефицита по текущата сметка и умерено понижаване на краткосрочния външен дълг. Правителството на малцинството, със съдействието на десните опозиционни партии, запази режима на валутен борд и насърчава фискалната консолидация, съдебните реформи и борбата с корупцията. Освен това, предвид силния растеж на износа, е много вероятно икономиката да продължи да се възстановява и да отбележи ръст от над 2% през 2011 г., при подем на вътрешното търсене. Това благоприятно икономическо развитие може да помогне на правителството да намали фискалния дефицит до под 3% от БВП през 2011 година.

Още новини