Начало Новини Актуално Красимира Чахова: 46 години е била средна продължителност на живота преди 70 години

Красимира Чахова: 46 години е била средна продължителност на живота преди 70 години

Актуално
Стара Загора възраст

На състоялия се неотдавна търг на редки и ценни книги от библиотека Родина в Стара Загора бе предложен Статистически годишник на Царство България, издаден през 1941 г. Той бе купен от Красимира Чахова, председател на Съвета на дарителите на Обществения дарителски фонд - Стара Загора.

След наддаване книгата бе продадена за 250 лв. Изданието съдържа всички текущи статистики за 1940 г., както и най-важните данни от общото преброяване през 1934 г. и от няколко специални, извършени след него.
Вестник Национална бизнес поща помоли г-жа Чахова да сподели някои интересни факти, публикувани в тази книга, от които ни делят 70 години.
Според преброяването от 1934 г. - казва г-жа Чахова - населението на България е било 6 077 939 жители, от които 3 053 893 мъже и 3 024 046 са жени, като градското население е било 21.4%.
Тогава територията на страната е била разделена на 7 области. Област Стара Загора е включвала 13 градски и 137 селски общини. Интересното е, че през 1934 г. по броя на жителите Сливен е бил по-голям от Стара Загора; Сливен е имал 30 571 жители, а Стара Загора 29 825.

Грамотното население в страната е съставлявало 55.6%, а неграмотното - 44.4%. Според цифрите, 49.2% са били неженените, 43.5% - женените, 6.7% - овдовелите, и само 0.6% са били разведените.
Хората от селата са се женели най-много през февруари и това са 24.9% от браковете, а в градовете - през ноември, и това са 13.9%. Най-много деца-10% от новородените, са били родени през март.
Интересно е, че Стара Загора е била на последното място по бракоразводни дела - средно 134 годишно.
Най-много българи са емигрирали в европейска Турция - 5758 души, а най- много имигранти са дошли в България от Унгария -345 души.
Най-голям внос и износ страната е осъществявала с Германия. Съответно вносът е бил 69.6% основно машини, инструменти и апаратура. Износът за Германия е съставлявал 59.2%, като най-голям е делът на износа на тютюн и тютюневи изделия.

Учебните заведения в страната през 1934 г. са били 8541, от които 7 висши.
На проведените законодателни избори през 1939- 1940 г. гласувалите в област Стара Загора са били 89.5% от мъжете и само 49.9% от жените при общо за страната 86.4% за мъжете и 45.8% за жените. От Стара Загора са избрани 21 от общо 160 народни представители, като 14 от тях са с висше образование, а общо за страната са били 110 висшисти.
Средната продължителност на живота в страната е била доста ниска - само 46 години. Нареждали сме на предпоследно място преди Сибир с 41 години средна продължителност на живота.

Още новини