Начало Новини Актуално Кръгла маса: Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на м

Кръгла маса: Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво

Актуално

Кръгла масаОбщина Стара Загора изпълнява съвместно с Общини Бургас, Сливен и Ямбол, в качеството им на членове на Сдружение на Общините от Югоизточен Регион (СОЮР) - проект Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г.

В рамките на проекта бяха извършени проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики на територията на градски ареали в общините от СОЮР. Бяха създадени регионални карти, включваща информация за предмета на дейност и основни интереси на неправителствените организации и тяхната обществена активност.

Целта на тези дейности беше да бъдат установени както дефицитите така и потенциала за внедряване на ефективни механизми за гражданско участие в общините членове на Сдружението, да бъдат изведени успешни модели от международни и национални практики за изграждане на капацитет за гражданско участие при дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни политики и решения и да бъде анализиран опита на жителите в градските ареали на СОЮР при взаимодействие с местните органи на самоуправление.

В тази връзка ще се проведе кръгла маса, на която ще бъдат представени основни заключения и препоръки, изведени в изготвените доклади като резултат от гореописаните дейности.

Събитието ще се състои на 02.07.2020 г., от 09:00 часа, в зала П.Р. Славейков находяща се в сградата на Община Стара Загора, на адрес бул. Цар Симеон Велики №107.

Необходимо е да потвърдите участие и/или да се свържете при възникнали въпроси е г-жа Петя Бакалова на тел: 0887848238 и на ел. поща: incubatorbs@abv.bg

 

Още новини