Начало Новини Актуално Кръгла маса на тема „Професионално образование – поглед в бъдещето” се проведе в Стара Загора в рамките на седмото издан

Кръгла маса на тема „Професионално образование – поглед в бъдещето” се проведе в Стара Загора в рамките на седмото издание на Областната панорама по професионално образование и кариерно развитие

Актуално

ПанорамаКръгла маса на тема „Професионално образование – поглед в бъдещето” се проведе в Стара Загора в рамките на седмото издание на Областната панорама по професионално образование и кариерно развитие. В нея участваха представители на професионалните гимназии от областта, бизнеса и институциите, имащи отношение към образованието.

Форумът беше открит от председателя на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, Иванка Сотирова, зам.-кмет на Общината и Петя Чакърова – зам.-областен управител. Резултатите от прилагането на проекта ДОМИНО, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, и ползите от дуалното обучение, представи ръководителят на екипа на проекта Петя Евтимова.

Работната част на форума започна с Доклад за състоянието и тенденциите за развитието на професионалното образование в Област Стара Загора, представен от Татяна Димитрова, началник на РУО Стара Загора.

Презентация на тема: Професионалното образование – поглед в бъдещето направи Георги Славов, директор на ПГСАГ "Лубор Байер" - Стара Загора.

Присъстващите се запознаха и с приложението на дуалната система на обучение в област Стара Загора, изпълнявана по проект ДОМИНО и с практическите резултати, които са следствие от швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система, а също и с Наредба №1 от 08.09.2015 г. за условията и реда запровеждане на обучение чрез работа (дуална система наобучение).

Областната панорама по професионално образование и кариерно развитие има за цел да подпомогне на младите хора да направят своя информиран избор на професии и специалности, съобразени с нуждите на пазара на труда в региона. 

Професионални гимназии от градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня, Гурково и Николаево получиха възможност да представят своите учебни заведения чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели и рекламни материали. 

За четвърта поредна година на Панорамата беше представен и бизнесът от регион Стара Загора, а учениците от професионалните гимназии имаха възможност да получат информация къде могат да започнат работа след завършване на средното си образование. 

Проблемът с качеството на човешките ресурси е оценен от бизнеса като най-важен за фирменото развитие към момента. Затова ТПП - Стара Загора работи активно за неговото разрешаване, чрез съдействие за осъществяване на по-тясна връзка бизнес - образование. Тази Панорама е чудесна възможност за представяне на фирмите от региона пред ученици и родители като добър избор за тяхната бъдеща трудова реализация.

panorama 2405

panorama 2406

Още новини