Начало Новини Коронавирус: Нови насоки, за да продължи превозът на товари по въздух

Коронавирус: Нови насоки, за да продължи превозът на товари по въздух

EKЕвропейската комисия приканва държавите членки на ЕС, да направят оперативни и организационни промени, за да се улесни въздушният превоз на товари по време на свързаната с COVID-19 криза и да се ограничат нарастващите разходи за въздушен превоз на товари. С новите насоки се цели да се поддържат основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал.

Мерките включват покана към държавите членки да предоставят временни права за допълнителни операции по превоз на товари от държави извън ЕС, ако обикновено се прилагат ограничения, дори този превоз на товари да се извършва с пътнически самолети. Към държавите членки се отправя препоръка временно да премахнат ограниченията за нощни операции и/или ограниченията по отношение на слотовете на летищата за основните операции по въздушен превоз на товари и да улеснят използването на пътнически самолети за превоз само на товари.

Екипажите на самолетите трябва да бъдат освободени от ограниченията за пътуване, ако те не показват симптоми.

Важно е отворените летища да имат достатъчен капацитет за обработка на въздушни товари и да въведат специални мерки за транспортен персонал, участващ в превоз на товари. Тези извънредни мерки ще се прилагат временно само в периода на свързаната с COVID-19 криза.

Всички ограничения, които не са съвместими с правото на Съюза, трябва да бъдат отменени. Комисията също така призовава всички трети държави да се въздържат от ненужни ограничения по отношение на въздушния превоз на товари, по- специално от тези, които са несъвместими със съществуващите споразумения. Това отразява общия интерес от запазване на непрекъснатостта на веригата за доставки на основни стоки, включително на високо специализирани, спешни и критични продукти, като например медицински консумативи.

Контекст

Продължаването без прекъсвания на услугите за въздушен превоз на товари е жизненоважно за икономиката и за борбата с коронавируса. Европейските и глобалните вериги за доставки зависят от тези услуги, а чрез въздушните товари следва да е възможно непрекъснато да се доставят продукти като храни, медицински консумативи и други продукти, които са от решаващо значение за функционирането на уязвимите вериги за доставки. В Насокит е за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги , приети от Европейската комисия на 16 март 2020 г., се подчертава принципът, че всички вътрешни граници на ЕС следва да останат отворени за товари и че веригите за доставки на основни стоки следва да продължат да функционират. От държавите членки се изисква да спазват и прилагат изцяло тези насоки на всички контролно-пропускателни пунктове по вътрешните граници.

Със Съобщението относно прилагането на зелените ленти за преминаване, прието от Европейската комисия на 23 март 2020 г., се цели да се установи процес на сътрудничество в целия ЕС, за да се гарантира, че всички товари, включително, но не само основни стоки като храни и медицински консумативи, достигат бързо и без забавяния местоназначението си.

За повече информация

Още новини