Начало Новини Актуално КонтурГлобал отбеляза 10 години в България

КонтурГлобал отбеляза 10 години в България

Актуално

Десет години присъствие на българския пазар отбеляза международната енергийна компания КонтурГлобал, която е мажоритарен собственик на една от ключовите мощности в източномаришкия басейн ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. До момента компанията е инвестирала над 1.44 млрд. лева в екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд в топлоелектрическата си централа край гр. Гълъбово.

Благодарение на мащабна рехабилитация, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е първата електроцентрала в региона на Югоизточна Европа, която отговаря на най-строгите европейски норми за екология и безопасност. Високотехнологични електрофилтри на централата и специализираните сероочистващи инсталации гарантират най-висока степен на пречистване на димните газове съгласно действащото европейско законодателство, а служителите на централата вече отбелязаха повече от 14 милиона човекочаса без трудови злополуки.

През тези години екипът на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 извървя дълъг път. Осъществихме множество технологични подобрения, приложихме най-добрите световни практики за безопасни и здравословни условия на труд. Успоредно с това развихме мащабна програма за социални инвестиции с проекти в сферата на образованието, културата, спорта и здравеопазването, насочени към подобряване качеството на живот на местната общност. Вярваме, че социалните и икономически ползи за България от проекта Марица Изток 3 са безспорни - надеждно електропроизводство при спазване на най-високите стандарти за безопасност и екологично съответствие, принос за енергийната сигурност на страната, осигуряване на качествена заетост и подкрепа на хората от региона, каза Изпълнителният директор на КонтурГлобал Марица Изток 3 Красимир Ненов.

С инсталирана мощност от 908 MW, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е втората по големина топлоелектрическа централа в България, която работи изцяло с местни суровини - 25% от лигнитните въглища, добивани в източномаришкия басейн се използват от централата. Компанията осигурява близо 500 директни висококвалифицирани работни места и повече от 4 000 допълнителни непреки позиции.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Още новини