Начало Новини Актуално Консултации за Националната информационна система за отпадъци

Консултации за Националната информационна система за отпадъци

Актуално

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).

С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.

От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.

Търговско-промишлена Палата - Стара Загора със свои експерти предлага консултации и пълно съдействие по темата. Желаещите да се възползват от тази услуга могат да заявят това с обратен имейл, като посочат лице за контакт - име и телефон. Нашите експерти веднага ще се свържат с вас. 

Още новини