Начало Новини Съобщения Константин Палавеев е новият изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони"

Константин Палавеев е новият изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони"

Съобщения

С решение на едноличния собственик на капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД  (НКИЗ) – Министерството на икономиката и индустрията, членовете на ръководството на дружеството се намаляват от 5 на 3, съобщиха от министерството. В състава на Съвета на директорите остават Константин Палавеев, Радостина Ситова и Андреана Премянова-Янкова.

На свое заседание от 25 юли новият състав е избрал за изпълнителен директор на компанията Константин Палавеев. Той е финансист с богат опит в сферата на инвестициите, финансите и управлението на активи, посочват от ведомството.

Останалите членове на Съвета са:

Андреана Премянова-Янкова - юрист с над 20-годишен професионален опит в България и чужбина в областта на структурирането на бизнес дейности, планирането и управлението на процеси и проекти.

Радостина Ситова - икономист с дългогодишен опит в областта на финансовото управление и контрол, планирането и изпълнението на стратегически проекти.

Целта на промените е да се реализира цялостна нова политика за развитие на индустриалните зони и паркове, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори.

Сред приоритетите на Съвета е развитието и изграждането на индустриалните паркове и зони да е свързано с осигуряването на подходяща инфраструктура и предвидимост за бизнеса в процеса на планиране и осъществяване на инвестиционните намерения, при максимална прозрачност в управлението на публичния ресурс.

"България има нужда от готови зони с изградена инфраструктура. Новата стратегия за развитието на индустриалните зони цели да реши един от основните проблеми, които адресираха към нас голяма част от инвеститорите, с които се срещаме – неподготвени индустриални терени, без необходимата инфраструктура и ресурси", коментира министър Богданов.

Акцент ще бъде поставен върху Северна България, където има потенциал за развитие на индустриални паркове и зони, като целта е да се помогне на региона да навакса икономическото си изоставане спрямо Южна България.

Досега изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони" беше Антоанета Барес. Със заповед от края на август 2022 г. на служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов бяха направени кадрови промени в НКИЗ и в ръководството на дружеството се върна Антоанета Барес. Тя ръководи компанията през последните 5 години, като е работила по времето на пет правителства, напомниха тогава от министерството. Преди нея изпълнителен директор беше д-р Петко Николов, който пое поста от 31 март 2022 г. с решението министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Николов беше председател на Комисията за защита на конкуренцията и директор на Патентното ведомство до средата на 2021 г. 

В средата на месеца, в интервю за БТА, министър Богданов заяви, че започва работа по създаването на ясна стратегия за развитието на индустриалните зони в България, базирана на регионален принцип. По думите му развитието трябва да е свързано с конкретни сектори и да е обвързано с очакванията на инвеститорите в тези сектори, както това се е случило с индустриалната зона "Доброславци", фокусирана върху автомобилната индустрия. Изграждането на зоните трябва да е обвързано и с осигуряването на подходяща инфраструктура и в частност на съоръжения за производство на зелена енергия, които да са близо до зоните.

Необходимо е също да се облекчат административните процедури, свързани с изграждането на инфраструктура за зоните, които трябва да се изграждат предварително и да бъдат подготвени според конкретните нужди на сектора и инвеститорите, каза министърът. Целта е да се съкрати времето за изпълнението на инвестиционните проекти – максимум до 6 месеца да се осигури възможност за начало на строителство по инвестиционния проект, който да може да бъде довършен в рамките на 24 месеца и инвеститорът да започне да плаща осигуровки и данъци в държавата. Сега процесът до началото на строителство по проекта отнема понякога и 3 години. Министърът съобщи, че ще се подготвят плановете за развитие на зоните, управлявани от Националната компания "Индустриални зони", които към момента липсват.

Още новини