Начало Новини Съобщения Конкурс за съфинансиране на културни проекти обяви Община Стара Загора

Конкурс за съфинансиране на културни проекти обяви Община Стара Загора

Съобщения

Конкурс за съфинансиране със средства от общинския бюджет на културни проекти в областта на изкуствата и културата обяви Община Стара Загора. Крайната дата за кандидатстване е 30 юни. Крайният срок за разглеждане на постъпилата документация е 20 юли. Предвидените средства, съгласно решение на Общински съвет, са общо 30 хил. лева. Важно условие е проектите да бъдат реализирани до 30 ноември. Проектните предложения се подават на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, ет. 7, стая 703. Информация може да бъде получена чрез e-mail: kulturni-proekti@starazagora.bg или на телефон: 042 614 863, Екатерина Радукова.

Необходимо е дейностите, които ще се изпълняват, да бъдат на територията на общината, гласят още условията на конкурса. Проектите трябва да бъдат в следните направления: създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; организация на фестивали и конкурси в областта на културата и изкуствата; образователни и обучителни инициативи в областта на културата и изкуствата; научни изследвания в областта на културата и изкуствата; въвеждане на експериментални/иновативни форми на културна дейност; промотиране на културен продукт и възможностите на Стара Загора като утвърден културен, образователен и университетски център; проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство; създаване на интегриран туристически продукт на база хилядолетното историческо наследство; международна културна дейност; стимулиране на любителското творчество.

Сред критериите за оценка на предложенията са творческа и социална ефективност, оригиналност и иновативност, методологична и организационна осигуреност на проекта, устойчивост на резултатите и други.

Правилникът за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти, както и необходимите приложения са достъпни на официалната интернет страница на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/zapoved-10-00-1113-otnosno-obyavyavane-na-konkurs-za-safinansirane-sas-sredstva-ot-byudzheta-na-obshtina-stara-zagora-na-kulturni-proekti

Още новини