Начало Новини Актуално Комитетът за наблюдение ще обсъди три нови мерки на ОПРЧР в подкрепа на пазара на труда

Комитетът за наблюдение ще обсъди три нови мерки на ОПРЧР в подкрепа на пазара на труда

Актуално

подкрепа на пазара на трудаТри нови процедури в подкрепа на пазара на труда планира да реализира през 2020 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се операциите да бъдат гласувани по време на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на 12 декември. Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова съобщи, че ще бъде предложено увеличение на бюджета на процедурата „Национална EURES мрежа” с 5 млн. лв., с което общият бюджет ще надхвърли 10 млн. лв. Целта на изменението е да се изработи стимулиращ пакет за завръщане на мигрирали българи. По новия компонент ще бъдат реализирани услуги за достъп до националния пазар на труда за българи в чужбина.

Очаква се в процедурата да бъдат обхванати 350 българи в чужбина и техните семейства. Те ще бъдат консултирани и свързани с работодатели в България, ще им бъде изготвен индивидуален план за действие и ще имат достъп до пакети от услуги за по-лесна адаптация на родна земя.

По процедурата се планира на завърналите се българи да бъдат поемани разходи за наем, за детегледач до записване на децата в ясла или детска градина, финансови стимули за работа в области с ниски възнаграждения. Предвижда се поемане и на разходите за обучение на български език за членове от семейството, които не владеят български език. Предприемчивите българи, които се завърнат, ще бъдат консултирани за развиване на предприемачество и насочване към финансови посредници за отпускане на микрокредити по линия на финансовите инструменти на ОПРЧР. Услугите ще се предоставят за срок от 1 година. Пакетът от услуги възлиза на около 1 200 лева месечно.

„Тази схема е пилотна и с нея се опитваме да тестваме доколко тези услуги биха дали възможност на българите, които живеят извън страната, да се върнат и да работят в България“, коментира Русинова. Следващият кариерен форум за българи ще се проведе на 27 януари 2020 г. във Виена. Зам.-министърът уточни, че около 70% от българите, участвали в трудовите борси зад граница, имат желание да се върнат в България. За тяхно улеснение ще бъде обособена контактна точка в Агенцията по заетостта, виртуално място, от което ще може да се черпи информация за икономическото състояние на дадено населено място, информация за детски градини, болници, училища.

Втората процедура, чиято цел е да подпомогне съвместяването на личния и професионалния живот, е процедурата „Детски кътове“. С бюджет от 15 млн. лева ще бъдат подкрепени работодатели и заети при тях лица за обособяване на подходящо помещение за почасови грижи за деца. Фирмите ще могат да се сдружават и заедно да кандидатстват с проект, уточни главният директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП Лилия Стоянович. По операцията ще бъдат обучени безработни, които да полагат почасови грижи за децата. Ще се даде възможност за период до 12 месеца да бъдат покривани разходите за възнаграждения в размер на средна брутна месечна заплата по данни на НСИ по икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“, която е около 1 200 лв. Очаква се операцията да обхване 200 работодатели и 2 000 наети при тях детегледачи. Работодателите ще бъдат задължени за запазят предназначението на помещението за детски кът за 5 години, ако в тях са инвестирани средства от проекта, както и да запазят заетостта на детегледачите след приключване на проекта между 6 месеца и една година.

Според заместник-министър Русинова липсата на достатъчно места в ясли и детски градини често е пречка за член от семейството да работи на пълно работно време. „Това е един добър модел, защото дете, което трябва да бъде прибрано по-рано от ясла или детска градина, ще може да остане за няколко часа в детския кът. Всеки родител се чувства по-спокоен, когато знае къде е детето му“, допълни тя.

Подкрепа за намиране на персонал за социалните услуги ще бъде във фокуса на новия компонент на процедурата „Работа“, който предстои да бъде гласуван на Комитета за наблюдение на 12 декември. Бюджетът на новия компонент ще бъде 10 млн. лв. Очаква се операцията да обхване 500 безработни, които ще бъдат наети като персонал в социални услуги след предварителна заявка от работодател и преминато обучение. Ще има възможност за наемане на пълно или непълно работно време. Възнагражденията в размер на средната брутна работна заплата по икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ ще бъдат поемани по операцията за срок до 18 месеца.

„Надяваме се, че този компонент ще бъде добър стимул за младите хора, които завършват „Социални дейности“, да започнат стажове или работа в социални услуги“, коментира зам.-министърът. Русинова съобщи, че Министерството на труда и социалната политика съвместно с Агенцията за социално подпомагане ще стартира кампания за привличане на младите хора, които завършват „Социални дейности“ в университет. До момента са осъществени контакти със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Тракийския университет в Стара Загора, Русенския университет „Ангел Кънчев“. Освен информация за възможностите за стажуване и работа в социални услуги, студентите ще могат да получат информация и за кариерни форуми, на които да потърсят подходящо работно място.

Още новини